Ngày 20/7/2015: Sửa Lại Đền Thờ

715

II Các Vua 12:4-16

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Hãy kể hai việc làm tốt của Vua Giô-ách trong đời trị vì của ông? Tại sao kế hoạch sửa chữa Đền Thờ chậm trễ? Cuối cùng công việc này được giao cho ai? Những người này đã làm trong tinh thần nào? Bạn rút ra bài học nào cho mình?

 

Trong thời trị vì của Vua Giô-ách, chúng ta thấy ông làm hai việc tốt, thứ nhất là phá bỏ đền thờ, bàn thờ, và tượng thần Ba-anh; thứ hai là sửa sang lại Đền Thờ của Chúa. Trong sáu năm cai trị của bà A-tha-li độc ác, Đền Thờ của Đức Chúa Trời bị phá hủy và hư hại rất nhiều (II Sử Ký 24:7), vì vậy Vua Giô-ách cùng Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa lên một kế hoạch gây quỹ để sửa sang lại Đền Thờ. Ban đầu, các thầy tế lễ có vẻ không nhiệt tình nên một thời gian dài vẫn chưa khởi công (câu 7, 8). Chúng ta không biết tại sao các thầy tế lễ không sốt sắng trong việc sửa chữa Đền Thờ, chỉ biết cuối cùng họ bị mất cơ hội. Vì sau đó, Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa mở cuộc lạc quyên và giao tiền bạc cho một nhóm đốc công tổ chức mua vật liệu xây dựng, trả lương công nhân và coi sóc các thợ sửa sang Đền Thờ, nhưng người ta không dùng tiền đó để làm các khí dụng trong Đền Thờ, có lẽ phải tập trung tiền bạc để sửa chữa vì Đền Thờ hư hỏng khá nặng (câu 9-14). Có một điều đặc biệt ở đây là khi kiểm tiền dâng, các thầy tế lễ và thư ký đếm và ghi sổ kỹ càng, và khi giao qua cho nhóm đốc công thì nhóm người này làm việc rất tốt, trung thực, và tin cậy đến nỗi không ai buộc họ phải khai trình sổ sách (câu 15).

 

Qua câu chuyện này, chúng ta rút ra được một số bài học cho mình ngày nay. Đền Thờ của Chúa là nơi con dân Chúa cùng nhau thờ phượng và tôn cao Danh Chúa. Bổn phận của mỗi chúng ta là phải cùng nhau góp công, góp của để xây dựng, bảo trì, sửa chữa Nhà Chúa luôn sạch đẹp. Đây là trách nhiệm của tất cả chúng ta chứ không của riêng ai. Nếu công việc Chúa giao phó mà chúng ta không nhiệt tình nhận lãnh và thực hiện thì sẽ mất cơ hội, Chúa sẽ dùng người khác để công việc Chúa không bị đình trệ. Gương trung thực, tin cậy trong tiền bạc của những đốc công cũng rất đáng cho chúng ta noi theo, khi sử dụng tiền bạc của Chúa, không ai được thâm lạm, phung phí, hay sử dụng không đúng mục đích.

 

Đền Thờ của Chúa nơi bạn đang thờ phượng có những nhu cầu xây dựng hay sửa chữa nào? Bạn đã góp phần ra sao?

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa đã ban cho con có một nơi để thờ phượng Ngài. Xin cho con luôn thể hiện lòng biết ơn Chúa và hết lòng trân quý, giữ gìn Đền Thờ Chúa ban cho.Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 5.

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Phước Bình – TP. HCM
Bài tiếp theoLễ Khai Giảng Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Kiên Giang