Ngày 18/9/2015: Thỏa Hiệp Với Tội Lỗi

630

II Các Vua 16:1-20

 “Thầy Tế lễ U-ri làm theo mọi điều Vua A-cha truyền dạy cho người” (câu 16).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-cha là vị vua như thế nào? Ông đã ra lệnh cho Thầy Tế lễ U-ri làm gì? Thầy Tế lễ U-ri đã đáp ứng lệnh truyền như thế nào? Tại sao? Hậu quả của tinh thần thỏa hiệp với tội lỗi là gì?

 

Thái tử A-cha lên ngôi làm vua Giu-đa lúc 20 tuổi và trị vì 16 năm. Vua A-cha là vị vua thờ hình tượng, thậm chí còn đưa con trai mình qua lửa theo thói tục kinh tởm của ngoại giáo. Để tìm cầu sự an toàn cho đất nước, vua đã liên minh với A-si-ri mà không nhờ cậy Đức Chúa Trời. Vua lấy vàng bạc trong Đền thờ triều cống cho vua A-si-ri là ông Tiếc-la-Phi-lê-se để vua ấy giúp đánh Đa-mách và tiêu diệt thành. Sau đó, Vua A-cha đi lên thành Đa-mách đón Vua Tiếc-la-Phi-lê-se, tại đó thấy một bàn thờ ngoại giáo, vua bèn gởi kiểu mẫu về và ra lệnh cho Thầy Tế lễ U-ri làm một bàn thờ y như vậy. Khi Vua A-cha trở về thấy bàn thờ đã hoàn tất bèn dâng tế lễ trên đó. Vua cho dời bàn thờ bằng đồng của Chúa đặt cạnh bàn thờ mới về hướng bắc, và ra lệnh cho Thầy Tế lễ U-ri thực hiện toàn bộ các nghi lễ trên bàn thờ mới, còn bàn thờ bằng đồng chỉ để cầu hỏi ý Chúa.

 

Thật đáng buồn vì dù biết lệnh truyền của Vua A-cha là sai trái nhưng Thầy Tế lễ U-ri vẫn “làm theo mọi điều!” (câu 16). Ngày trước, khi Vua Ô-xia kiêu ngạo, định xông hương trong Đền Thờ thì Thầy Tế lễ A-xa-ria và 80 thầy tế lễ khác đã can đảm ngăn cản vua phạm tội cho dù bị vua nổi giận, nhưng cuối cùng Đức Chúa Trời đã bênh vực các thầy tế lễ và hình phạt Vua Ô-xia (II Sử Ký 26:16-21). Nhưng ở đây, Thầy Tế lễ U-ri lại thỏa hiệp với Vua A-cha, thay vì vâng theo Luật Pháp Đức Chúa Trời thì ông lại run sợ trước quyền lực của vua, sống trong tinh thần cầu an, chiều theo mọi điều sai trái của Vua A-cha. Chính vì có những bề tôi nhu nhược như Thầy Tế lễ U-ri nên đã tiếp tay cho nhà lãnh đạo tùy tiện hành động sai trái theo ý mình, khiến cho điều ác có cơ hội chiến thắng. Sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo Hội Thánh Cô-rinh-tô về tội lỗi của họ rằng: “Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao?” (I Cô-rinh-tô 5:6). Khi chúng ta thỏa hiệp với tội lỗi để cho tinh thần của thế gian xen vào trong Hội Thánh thì coi chừng nó sẽ bành trướng làm cho Hội Thánh sa vào con đường tội lỗi. Với Chúa, người phạm tội và người thỏa hiệp với tội lỗi đều phải chịu trách nhiệm trước mặt Ngài như nhau.

 

Có khi nào vì cầu an và nhu nhược mà bạn đã thỏa hiệp với tội lỗi chưa? Bạn cần làm gì để quay trở lại con đường vâng phục Chúa?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự yếu đuối của con. Xin thêm năng lực cho con để con sẵn sàng trả giá cho niềm tin và luôn sống trong sự vâng phục Chúa trọn vẹn.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 18.

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Bơ Liang Tỉnh Lâm Đồng
Bài tiếp theoNgày 19/9/2015: Israel Cáo Chung: Vị Vua Cuối Cùng