Ngày 18/2/2017: Lập Mưu Giết Chúa

1142

Giăng 11:53-57

53 Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài.
54 Cho nên, Đức Chúa Jêsus không tỏ mình rõ ràng trong vòng dân Giu-đa nữa, song Ngài đi trong miền gần đồng vắng, nơi một thành gọi là Ép-ra-im; và ở lại đó với môn đồ. 55 Lễ Vượt Qua của dân Giu-đa gần đến, có lắm người trong xứ lên thành Giê-ru-sa-lem trước ngày lễ để tẩy uế. 56 Vậy, chúng kiếm Đức Chúa Jêsus, và đứng trong đền thờ, nói với nhau rằng: Các ngươi tưởng thế nào? Người không đến giữ lễ hay sao? 57 Vả, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã ra lịnh, nếu ai biết Đức Chúa Jêsus ở đâu, thì phải mách với họ, để họ bắt Ngài.
 

 

Câu gốc: “Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài” (câu 53).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sau cuộc họp của Tòa công luận, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã làm gì? Tại sao họ quyết tâm lập mưu giết Chúa? Khi nào chúng ta có những hành động giống những người này?

 

Sau cuộc họp của Tòa công luận và nghe theo lời bàn của Thầy cả thượng phẩm Cai-phe rằng “Các ngươi chẳng biết gì hết! Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất” (câu 49-50), các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si bắt đầu lập mưu để giết Chúa Giê-xu. Câu 54 cho biết Chúa không đi lại công khai giữa những người Do Thái nữa, nhưng Ngài đi trong vùng gần hoang mạc, đến thành Ép-ra-im và ở đó với môn đồ. Không phải vì Chúa sợ nhưng vì thì giờ chưa đến, Chúa luôn làm việc theo đúng chương trình và kế hoạch của Ngài. Chúa ở cùng, dạy dỗ và khích lệ môn đệ để chuẩn bị cho những ngày tháng môn đồ phải chiến đấu một mình khi Chúa bị bắt và chịu chết, cũng như cho sự phục vụ Chúa trong tương lai. Trong lúc đó, kẻ thù của Chúa nói với nhau rằng, Chúa Giê-xu phải đến Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua theo quy định của luật pháp, nên họ đi lùng sục tìm bắt Ngài theo lệnh của các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si.

 

Những người cầm cán cân công lý đưa ra lý do phải giết Chúa vì họ yêu nước, không muốn để cho cả dân tộc phải hư mất! Họ dùng chiêu bài vì dân vì nước để che giấu ý đồ đen tối của mình. Họ sợ mất quyền lợi, địa vị nếu cứ để cho mọi người tin theo Chúa. Họ không ngờ rằng khi họ quyết tâm loại trừ Đấng đem sự sống lại cho ông La-xa-rơ thì tất cả những ai không tin nhận Chúa đều sẽ bị hư mất. Họ ra lệnh truy lùng Chúa như một tội phạm mà không thấy chính họ mới là những tội nhân đang đi vào sự hư mất bởi họ đánh mất sự sống vì lòng cứng cỏi của họ, chẳng những không tin mà còn tìm giết Đấng tuyên bố “Ta là sự sống lại và sự sống” (câu 25). Điều đáng nói là có nhiều người ở trong Đền thờ, thay vì giữ lễ và hướng lòng về Đức Chúa Trời thì lại nghe theo lời của những thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si mà đi truy tìm Chúa. Khi một người phạm tội thì sẽ nuôi dưỡng âm mưu đen tối trong lòng, và luôn có khuynh hướng kéo theo nhiều người khác cùng phạm tội với mình. Ngày nay, nhiều lúc chúng ta cũng có thể đến nhà thờ nhưng để làm những việc sai trái; miệng có thể nói từ rất đẹp như vì Chúa, vì Hội Thánh… nhưng để hại người khác. Nếu không tìm biết ý Chúa mà chạy theo con người cách mù quáng thì coi chừng chúng ta sẽ đi vào con đường của những người lập mưu giết Chúa.

 

Bạn thấy mình có đang phục vụ Chúa đúng nghĩa không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Lời Ngài soi sáng tâm linh con để con không bước đi sai lạc nhưng có sự khôn ngoan thiên thượng mà hầu việc Chúa và phục vụ Hội Thánh đúng theo ý Chúa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 6.

Bài trướcLễ Kỷ Niệm 45 Năm Thành Lập HT Phú Quốc, Kiên Giang
Bài tiếp theoNgày 19/2/2017: Người Bạn Tốt