Ngày 16/2/2017: Vững Lòng Rao Truyền Danh Chúa

804

Giăng 11:43-46

43 Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! 44 Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.
45 Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Jêsus làm, bèn tin Ngài. 46 Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pha-ri-si, mách cho họ sự Đức Chúa Jêsus đã làm.
 

Câu gốc: “Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Giê-xu làm, bèn tin Ngài” (câu 45).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Những người chứng kiến phép lạ Chúa làm cho ông La-xa-rơ có phản ứng thế nào? Tại sao có mấy người không tin Ngài? Bạn làm gì khi ngày nay vẫn có nhiều người chống đối Chúa?

 

Khi thấy Chúa Giê-xu gọi ông La-xa-rơ sống lại từ cõi chết, chứng kiến tận mắt ông La-xa-rơ bước ra từ phần mộ, những người hiện diện trong tang lễ có hai đáp ứng khác nhau. Có nhiều người thấy việc kỳ diệu Chúa làm, chứng kiến phép lạ lớn lao trong đời họ chưa từng thấy nên họ quyết định tin nơi Ngài, chẳng những tin Chúa Giê-xu là Đấng Cha sai đến nhưng còn tin Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của họ nữa. Tạ ơn Chúa vì qua việc cứu sống thân xác ông La-xa-rơ, Chúa còn cứu sống tâm linh của nhiều người khác nữa. Nhưng có vài người khác thì chẳng những không tin mà còn chạy đi báo cáo việc Chúa làm với những người Pha-ri-si. Lòng vô tín của họ thật khủng khiếp vì chứng kiến phép lạ tận mắt, một bằng chứng không thể chối cãi được rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a mà họ cũng không tin. Lòng vô tín đã giữ chặt tâm linh họ với sự chết, và họ còn muốn cho Chúa bị bắt và bị giết nữa. Những người cứng lòng này đang đứng gần với sự cứu rỗi hơn ai hết, nhưng dù đang đứng gần mà họ vẫn cách xa không đến được với ơn cứu rỗi Chúa muốn ban cho họ qua phép lạ họ chứng kiến. Họ đã chạy theo những người chống đối Chúa thay vì đi theo Chúa; họ muốn lập công với người Pha-ri-si thay vì làm công việc Chúa và chờ đợi phần thưởng nơi Ngài; họ đã phục vụ cho con người thay vì phục vụ Chúa; họ vẫn hằng tuần bước vào Nhà hội nhưng chính họ lấy con người làm chúa của họ chứ không phải Đức Chúa Trời.

 

Những thành phần như người Pha-ri-si hoặc những người Giu-đa này vẫn thường xuyên hiện diện trong giáo hội qua suốt dòng lịch sử. Vì vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi Hội Thánh nỗ lực rao giảng Tin Lành để nhiều người được cứu thì cũng có một số người “Pha-ri-si” thay vì hầu việc Chúa thì lại chăm lo tìm phe cánh cho mình; thay vì lo cứu người thì lại hại người. Thay vì thờ phượng Chúa thì lại chạy theo phe người này, phe người nọ, gây chia rẽ trong Hội Thánh. Tuy nhiên, chúng ta không nản lòng, vì ngay cả Chúa Giê-xu mà cũng còn có nhiều người chống đối không tin Ngài. Hãy tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời, và hãy dùng chính sự sống mới của chúng ta sau khi tin Chúa để làm bằng chứng sống giúp nhiều người đến với Ngài. Dù sẽ có người chống đối không tin, nhưng hãy vững lòng rao truyền Danh Chúa cho đến ngày Chúa đến.

 

Bạn bè và xóm giềng có thấy được sự sống mới của bạn sau khi bạn tin Chúa không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cứ vững lòng rao truyền Danh Chúa cho những người xung quanh con. Cho dù họ tin hay không tin thì xin Chúa cho con không nản lòng thực thi đại mệnh lệnh Chúa truyền.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 4.

Bài trướcNgày 15/2/2017: Tội Cao Lớn Tận Trời
Bài tiếp theoTỉnh Khánh Hòa Hiệp Nguyện Tháng 2/2017