Ngày 15/8/2015: Ngài Phải Dấy Lên, Ta Phải Hạ Xuống

1210

Giăng 3:22-30

“Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (câu 30).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ của ông Giăng Báp-tít đã đến báo với thầy mình về điều gì? Tại sao họ đến báo như vậy? Ông Giăng Báp-tít đã giải thích và trả lời với môn đệ như thế nào? Ông muốn dạy môn đệ điều gì khi nói “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống”? Bạn áp dụng lời dạy này như thế nào trong đời sống?

 

Sau khi nói chuyện với ông Ni-cô-đem về sự tái sinh, Chúa Giê-xu cùng môn đệ đến miền Giu-đê và làm báp-têm tại đó. Thật ra, Chúa không làm báp-têm mà môn đệ của Chúa làm (Giăng 4:2); còn ông Giăng Báp-tít thì làm báp-têm tại Ê-nôn thuộc lưu vực sông Giô-đanh. Khi ấy, các môn đệ của ông Giăng đến báo với ông là họ thấy người được thầy làm chứng tốt trước đây cũng đang làm báp-têm và mọi người đều đến cùng người đó. Nhưng ông Giăng Báp-tít đã giải thích cho môn đệ rằng ông chỉ là người được sai đến trước để dọn đường cho Đấng Cơ Đốc chứ chính ông không phải là Đấng Cơ Đốc. Ông tự ví mình như là bạn của chàng rể, có nhiệm vụ chuẩn bị và chờ đợi để đón chàng rể, khi nghe tiếng chàng rể đến thì vui mừng và mãn nguyện. Rồi ông xác định với môn đồ mình rằng: “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống”. Các môn đệ của ông Giăng đã lo lắng và ghen tị khi thấy mọi người đi theo Chúa Giê-xu nhiều hơn thầy mình, nhưng ông Giăng Báp-tít biết rõ sứ mệnh từ trời ban cho ông (câu 27), và ông đã sống đúng với sứ mệnh ấy, đó là dẫn đưa người khác đến với Chúa Giê-xu chứ không phải đến với mình.

 

Trong sự phục vụ Chúa, chúng ta rất dễ bị cám dỗ quan tâm đến sự thành công hay chức vụ của mình hơn là quan tâm đến Chúa Cứu Thế Giê-xu; nhiều lúc chúng ta vẫn muốn mình được dấy lên nên tìm cách lôi kéo người khác đến với mình hơn là thực thi sứ mệnh giúp họ tái sinh để đến với Nước Đức Chúa Trời. Cái tôi thật đáng sợ! Tâm tình của ông Giăng Báp-tít nhắc nhở mỗi chúng ta sống đúng với sự ban cho của Đức Chúa Trời “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống”. Cái tôi, chức vụ tôi, danh tiếng tôi, giáo phái tôi… tất cả cần phải hạ xuống, phải lu mờ để Chúa Cứu Thế Giê-xu được tôn cao, uy danh Ngài phải vượt trội.

 

Trong sự phục vụ Chúa, bạn đang mong điều gì? Bạn muốn mọi người biết đến mình hay sẵn lòng hạ xuống cho Danh Chúa được tôn cao?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì cái tôi của con còn quá lớn, con chưa thật sự hạ xuống để Chúa được tôn cao. Xin giúp con sống đúng với sứ mệnh Chúa ban cho con để nhiều người biết Chúa và đến với Ngài.

 


Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 18.

 

Bài trướcLễ Cảm Tạ 80 Năm Thành Lập Hội Thánh Ma Lâm, Bình Thuận.
Bài tiếp theoHuấn Luyện Chấp Sự Và Bồi Linh Quý III/2015 Tại Đăk Nông