Ngày 13/11/2016: Ông Gióp, Đầy Tớ Trọn Vẹn của Chúa

1050

Gióp 1:1-5

1 Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác.
2 Người sanh được bảy con trai và ba con gái; 3 có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái, và tôi tớ rất nhiều; người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông phương.
4 Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người; và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. 5 Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy.
 

Câu gốc: “Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác” (Gióp 1:1).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp có phải là một nhân vật tưởng tượng không? Tại sao? Ông được giới thiệu là người thế nào? Cơ Đốc nhân cần noi gương ông Gióp trong nếp sống hằng ngày như thế nào để có thể bày tỏ vẻ đẹp của Chúa Giê-xu cho mọi người?

 

Sách Gióp mở đầu bằng lời giới thiệu về một người tên là Gióp, sống tại xứ Út-xơ. Lời Đức Chúa Trời qua Tiên tri Ê-xê-chi-ên khẳng định ông Gióp là một nhân vật có thật, đã từng sống trên đất như ông Nô-ê và ông Đa-ni-ên: “Dẫu trong đất đó có ba người này, là Nô-ê, Đa-ni-ên, và Gióp, cũng chỉ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình mình, Chúa Giê-hô-va phán vậy” (Ê-xê-chi-ên 14:14). Địa danh Út-xơ cũng được nhắc đến trong Giê-rê-mi 25:20. Các nhà nghiên cứu Kinh Thánh tin rằng Út-xơ nằm bên trái sông Giô-đanh và gần xứ Ca-na-an. Như vậy, ông Gióp không phải là một nhân vật tưởng tượng mà là một người có thật bằng xương bằng thịt.

 

Câu 1 giới thiệu ông Gióp là một người trọn vẹn và ngay thẳng. Từ “trọn vẹn” trong nguyên văn là từ dùng để chỉ một con thú không tì vết được dùng làm của lễ dâng lên cho Chúa. Nhưng khi dùng cho con người thì từ “trọn vẹn” có nghĩa là một người vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời, kính sợ Chúa hết lòng (Thi Thiên 119:1). Từ “ngay thẳng” mang ý nghĩa làm theo đúng luật lệ của Chúa và chân thật trong mối liên hệ với người khác. Ông Gióp cư xử tử tế, công chính, và bày tỏ lòng nhân từ với người khác, ngay cả với đầy tớ của mình (Gióp 31:13-23).

 

Ông Gióp cũng là người kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Hai đặc điểm này bày tỏ đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời. Sự kính sợ Đức Chúa Trời xuất hiện suốt các sách Cựu Ước, bày tỏ đức tin tuyệt đối nơi Chúa và được thể hiện qua nếp sống hằng ngày của con dân Chúa. Sự kính sợ Chúa là nền tảng cho đời sống khôn ngoan “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức” (Châm Ngôn 1:7). Và điều tất yếu là khi kính sợ Chúa thì phải tránh xa điều ác. Điều ác là những điều đi sai với luật lệ Chúa, bao gồm cả việc đặt niềm tin và thờ phượng tà thần.

 

Nếp sống trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Chúa và lánh xa điều ác, hay nói cách khác, kính Chúa, yêu người phải là nếp sống của Cơ Đốc nhân, vì Chúa Giê-xu đã dạy: “Phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức, và yêu người lân cận như mình” (Mác 12:33). Ông Gióp đã thể hiện được hai điều trong nếp sống là “kính Chúa, yêu người” như Lời Chúa dạy, còn bạn thì sao?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn kính sợ Chúa, yêu thương người lân cận của con. Xin giúp con bày tỏ vẻ đẹp của Chúa qua đời sống của con mỗi ngày.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 32.

Bài trướcNgày 11/11/2016: Ông Ép-ba-phô-đích
Bài tiếp theoNgày 14/11/2016: Đức Chúa Trời của Tổ Phụ Chúng Tôi