Muối Thì Phải… Mặn! – 5/1/2024

5751

 

 

Lu-ca 14:34-35

Muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân; người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe! (câu 34-35).

Câu hỏi suy ngẫm: Người theo Chúa nửa vời được ví sánh với điều gì? Người có đức tin như vậy có thể đối diện với những hậu quả nào? Bạn nhận ra thách thức của bạn khi theo Chúa là gì?

“Muối là giống tốt” vì có nhiều công dụng như ngăn chặn sự thối rữa, đem đến hương vị cho món ăn v.v… với một điều kiện là muối phải giữ độ mặn. Khi “muối mất mặn” thì ngay cả việc dùng “cho ruộng” để giết chết cỏ dại, “hoặc cho phân” để làm chậm quá trình lên men của phân bón, cũng vô ích.

…nếu muối mất mặn, thì lấy chi làm cho nó mặn lại được?” Không có cách nào! Nói đúng hơn, muối hầu như không thể mất mặn. Muối ăn có công thức hóa học là Sodium Chloride (NaCl), là một hợp chất vững bền khó tách rời, do đó muối rất khó mất mặn. Khi được hỏi phải làm gì với muối mất mặn, một Ra-bi đã trả lời: “Hãy đem muối nó với nhau thai một con la!” La là con vật lai giữa ngựa cái và lừa đực, và hoàn toàn vô sinh nên không thể có nhau thai. Vị Ra-bi này cho thấy câu hỏi trên là ngớ ngẩn, vì muối mất mặn thì có thể làm gì được nữa! Như vậy điều Chúa Giê-xu muốn dạy là gì? Muối không thể mất mặn, muối mất mặn là vô lý, tương tự như vậy, không thể có người nào là môn đệ của Chúa Giê-xu mà không mang lấy phẩm chất của Chúa, không yêu Ngài và xem Ngài là trên hết, không chịu khổ vì Ngài. Nói cách khác, không thể có một người nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi mà không nhận Ngài là Thiên Chúa. Người như vậy là người theo Chúa nửa vời, đúng hơn người này thật ra không phải là môn đồ thật của Chúa Giê-xu, việc theo Chúa của họ là vô ích.

“Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-xu…” (Lu-ca 14:25), nhưng bao nhiêu người trong số họ thật sự là môn đồ của Ngài? Bao nhiêu người sẽ rời bỏ Chúa Giê-xu khi Ngài phải vác thập tự trên đường đến đồi Gô-gô-tha? Như vậy, đi cùng Chúa chưa chắc là môn đệ của Ngài; cũng thế, thực hành nghi lễ tôn giáo, ngay cả có lòng nhiệt thành tôn giáo cũng chưa chắc là môn đệ Chúa Giê-xu. Nhận thức sai lầm về việc theo Chúa sẽ dẫn tín hữu đến một số hậu quả như bị thế gian chê cười, bỏ cuộc nửa chừng, cay đắng trong sự thờ phượng và phục vụ, làm nản lòng chính mình và người khác.

Thách thức của những người thật sự tin nhận Chúa Giê-xu và được tái sinh là dù có thể vẫn còn sống trong sự tranh chiến để đầu phục Chúa Giê-xu trọn vẹn, nhưng việc đầu phục Chúa hoàn toàn và từ bỏ chính mình vẫn luôn là nhận thức, là khao khát của họ, và là một tiến trình đang diễn ra trong đời sống họ.

Bạn có đang ở trong tiến trình từ bỏ mình để bước đi theo Chúa không?

Lạy Chúa, con xin dâng đời sống con cho Ngài. Xin Ngài dùng con theo ý muốn Ngài. Xin sửa dạy, uốn nắn con để khiến con đầu phục Chúa hoàn toàn, mỗi ngày từ bỏ mình sẵn sàng chịu khổ vì Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 5

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHra Brei Msĭn Yơh! – 5/1/2024
Bài tiếp theoHọp Mặt Ban Trị Sự Tổng Liên Hội và Ban Đại Diện, Nhân Sự Đại Diện Các Tỉnh, Thành Năm 2024