Lễ Tấn Phong Cho 06 Tân Mục Sư Tại Hội Thánh Nha Trang

2559

HTTLVN.ORG – “Việt Nam có câu, muốn lợi ích một năm [thì phải] trồng lúa, muốn lợi ích mười năm [thì phải] trồng cây, muốn lợi ích trăm năm [thì phải] trồng người, tuy nhiên đem sự cứu rỗi đến cho người khác là ích lợi đời đời. Vì thế, hầu việc Chúa là một thánh chức cao quý, thánh chức đó không phải con người mong muốn mà có được nhưng do chính Chúa lựa chọn và sai phái” – Đó là sứ điệp mà Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã rao giảng trong Lễ Tấn phong Mục sư khu vực I tại nhà thờ Tin Lành Nha Trang vào ngày 9/10/2018.

Nhà thờ Tin Lành Nha Trang trong ngày Lễ Tấn phong Mục sư

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư Ký Tổng Liên Hội, Chủ tịch Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư – Khu vực I làm chủ lễ và thực hiện nghi thức tấn phong Mục sư cho 6 Mục sư Nhiệm chức cầu phong:

  • MSNC Võ Ngọc Sơn – Quản nhiệm Chi Hội Hòa Xuân, tỉnh Phú Yên;
  • MSNC Lê Thiện Tuyến – Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng;
  • MSNC Nguyễn Tường Lanh – Quản nhiệm Chi Hội Plei-ku, tỉnh Gia Lai;
  • MSNC Nguyễn Thiện Dũng – Quản nhiệm Chi Hội Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;
  • MSNC Nguyễn Ngọc Phước – Quản nhiệm Chi Hội Nghĩa Thành, tỉnh Quảng Ngãi;
  • MSNC Blay – Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội An Khê, tỉnh Gia Lai.

Nghi thức đặt tay cầu nguyện tấn phong

Trao giấy chứng nhận cho các Tân Mục sư

Với chủ đề “Thánh Chức Chúa Ban”, nương trên nền tảng Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:11-16, Mục sư Phó Hội Trưởng I khích lệ các đầy tớ Chúa hãy theo gương Chúa Giê-xu và Sứ đồ Phao-lô, chu toàn mọi việc Chúa giao trong sự gây dựng thân thể Đấng Christ, đem Hội Thánh đến sự hiệp một và giúp tín hữu trưởng thành.

MS Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Trong lời bày tỏ tâm chí, đại diện cho các Tân Mục sư, Mục sư Võ Ngọc Sơn tuyên hứa sẽ cậy ơn Chúa sống đời trung tín, toàn tâm toàn lực phục vụ Chúa, gây dựng Hội Thánh, đem Phúc âm đến cho người chưa được cứu, tuân thủ hiến chương của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, sống Phúc Âm và hướng dẫn gia đình sống đẹp lòng Chúa.

Tân Mục sư Võ Ngọc Sơn

Buổi lễ kết thúc vào lúc 11 giờ sau lời cầu nguyện của Mục sư Võ Văn Tự Cường. Xin Hội Thánh thêm lời cầu nguyện cho các Tân Mục sư trong chặng đường phục vụ mới đầy ơn và kết quả cho Chúa.

 

TTV. MS Nguyễn Công Nghĩa