Thứ Bảy 30/09/2023
Trang chủ Lễ Kỷ Niệm 55 Năm Thành Lập Hội Thánh Vĩnh Phước Hình 8 Ban Phụ Nữ và Trung Niên tôn vinh Chúa

Hình 8 Ban Phụ Nữ và Trung Niên tôn vinh Chúa

Hình 6 Ban Tráng Niên Và Thanh Tráng tôn vinh Chúa
MS phó Hội Trưởng 1 Phan Vĩnh Cự chia sẻ Lời Chúa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT