Thứ Bảy 23/09/2023
Trang chủ Lễ Kỷ Niệm 55 Năm Thành Lập Hội Thánh Vĩnh Phước Hình 6 Ban Tráng Niên Và Thanh Tráng tôn vinh Chúa

Hình 6 Ban Tráng Niên Và Thanh Tráng tôn vinh Chúa

Hình 5 Ban Khiếm Thính Tôn Vinh Chúa
Hình 8 Ban Phụ Nữ và Trung Niên tôn vinh Chúa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT