Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Tiên Hiệp – Quảng Nam

870

Tiên Hiệp là một HT miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam. HT được thành lập vào năm 1964, nhà thờ được xây dựng từ năm 1971 đã hư hỏng toàn bộ. Hiện tại HT có tổng số tín đồ là 546 người, nhóm lại hằng tuần khoảng trên dưới 200 người.

Ngày 3/9/2009, Hội Thánh đã làm Lễ Đặt viên đá dầu tiên xây dựng nhà thờ. MS Phan Ân, Uỷ viên Mục vụ TLH đã cử hành lễ với sự tham dự của tôi tớ con cái Chúa trong khu vực.


Bài trướcHội Thánh Nhị Mỹ – Đồng Tháp Xây Dựng 2 Cây Cầu Nông Thôn
Bài tiếp theoLễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Các Nhà Thờ Thuộc Tỉnh Lâm Đồng