Lâm Đồng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tháng 5/2020

997

HTTLVN.ORG – Hơn hai tháng qua, một số chương trình của Hội Thánh chung trong tỉnh tạm gián đoạn bởi ảnh hưởng dịch Covid-19. Đến thời điểm này, Hội Thánh chung trong tỉnh đã được sinh hoạt trở lại bình thường trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Vì vậy, ngày 15/5/2020, tại nhà thờ Tin Lành Bon-rơm đã diễn ra chương trình Hiệp nguyện Mục sư – Truyền đạo và Chấp sự trưởng các Điểm Nhóm tỉnh Lâm Đồng với khoảng 400 người tham dự.

Khoảng 400 tôi con Chúa tham dự chương trình

MS Bùi Phụng, Trưởng BĐD cầu nguyện

Ban hát khoá sinh Trung cấp

Ban hát Mục sư – Truyền đạo

Nương trên nền tảng Kinh Thánh Rô-ma 1:13- 15, qua đề tài “Món Nợ Phải Trả”, Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Lâm Đồng nhắc nhở quý đầy tớ Chúa cần phải báo đáp ơn Chúa bằng đời sống tận hiến; sốt sắng rao giảng Tin Lành, chinh phục tội nhân, đưa nhiều người trở về cùng với Đấng Christ.

Sau giờ thờ phượng, Mục sư Bùi Phụng và Mục sư Pung Kyung Gas thông báo, phổ biến một số công việc Chúa trong tỉnh, trong đó có một số vấn đề chính như sau:

– Chính quyền sớm chấp thuận cho các Hội Thánh hoàn tất thủ tục đất đai.

– Nhiều Hội Thánh cần tài chánh để tiếp tục duy trì công tác xây dựng cơ sở nhà Chúa.

– Một số Hội Thánh sớm được công nhận tư cách pháp nhân, ra mắt Chi Hội, Điểm Nhóm.

– Lớp Bổ Túc Thần Học, Thánh Kinh Căn Bản, các lớp học Kinh Thánh, Hiệp nguyện 9 khu vực tiếp tục triển khai sau thời gian tạm gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19.

– Huấn luyện Thánh Kinh Hè cho các giáo viên toàn tỉnh từ ngày 16-17/6/2020.

Tạ ơn Chúa đã ban cho thì giờ hiệp nguyện thật quý báu; thêm cơ hội để tôi con Chúa được thông công, khích lệ nhau trên linh trình theo Chúa, phục sự Ngài. Buổi hiệp nguyện được kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

TTV. Nhã Ca