Đi Tìm Vua Dân Giu-đa – 16/5/2020

1721

 

Ma-thi-ơ 2:1-8

“Vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Các bác sĩ đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem để làm gì? Vua Hê-rốt và cư dân thành Giê-ru-sa-lem phản ứng thế nào trước câu hỏi của các bác sĩ? Các thầy tế lễ và các thầy thông giáo trả lời thế nào? Bài học nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng ta điều gì?

 Chương 2 được mở đầu với thông điệp Chúa Giê-xu đã được sinh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Sự kiện trở nên gay cấn khi trong kinh thành xuất hiện các bác sĩ đến từ đông phương hỏi thăm về sự ra đời của Vua dân Giu-đa và bày tỏ lòng mong muốn được thờ lạy Vua ấy. Câu hỏi này làm rúng động Vua Hê-rốt và cư dân thành Giê-ru-sa-lem bởi Vua của họ được sinh ra trong xứ sở của họ mà họ lại không hề hay biết,  trong khi đó, những con người trí thức miền xa xôi lại nhận được tin mừng ấy từ ngôi sao huyền nhiệm trên bầu trời.

Chúng ta thấy một điều lạ lùng là đối tượng đầu tiên xưng nhận Chúa Giê-xu là Vua dân Giu-đa và mong mỏi được thờ lạy Ngài lại không phải là dân Giu-đa mà là những con người xa lạ, không cùng quốc tịch. Nhưng đây là cách Sứ đồ Ma-thi-ơ gián tiếp nói với người Do Thái rằng, ngay cả những người ngoại bang còn biết Vua dân Giu-đa đã ra đời, thì tại sao dân Do Thái còn phải nghi ngờ về thân phận của Chúa Giê-xu. Tuy sự thật đã rành rành như thế, nhưng những người mang danh là dân Giu-đa, lại là các chức sắc tôn giáo lại có một thái độ dửng dưng đáng sợ khi nghe tin Vua dân Giu-đa đã ra đời. Họ dẫu thuộc nằm lòng Lời Chúa, nhưng chỉ như một cái máy tìm kiếm thông tin, đưa ra câu trả lời ngay khi được vua hỏi đến, còn tấm lòng thì lạnh lùng vô tín, dù rằng sự ra đời của Vua dân Giu-đa ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chính họ và dân tộc của họ. Có thể nói, cuộc sống ấm êm trong nhung lụa đã khiến cho các chức sắc tôn giáo trở nên vô tâm với vận mệnh của dân tộc mình, từ chối cơ hội tìm kiếm Vua dân Giu-đa và thờ lạy Ngài.

Chúng ta cảm thấy khó hiểu trước thái độ thờ ơ của các thầy tế lễ và các thầy thông giáo trong phân đoạn này. Nhưng có một thực tế đau lòng xưa nay là sự ấm no và thỏa mãn về cuộc sống vật chất dễ khiến chúng ta trở nên mù lòa về tình trạng nghèo nàn thuộc linh của chính mình. Bên cạnh đó, sự hiểu biết sâu rộng về kiến thức Kinh Thánh mà không có Chúa trong lòng cũng dễ làm cho lòng người trở nên cứng cỏi và vô tín hơn. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta có một tấm lòng luôn khát khao tìm cầu Chúa, đừng để những kiến thức về Kinh Thánh đóng khung mình lại, nhưng sẵn sàng được trải nghiệm đức tin nơi Chúa qua những thăng trầm của cuộc sống, hầu cho đời sống thuộc linh được ngày càng tăng trưởng.

Điều gì trong cuộc sống ngăn trở bạn khát khao tìm kiếm Chúa?

Lạy Chúa, là Vua dân Giu-đa, và là Vua của lòng con. Xin cho con luôn khát khao tìm kiếm Chúa trong linh trình theo Ngài để đời sống thuộc linh con được tăng trưởng mỗi ngày.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 6.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org