Tin Cậy và Kính Sợ Chúa – 17/5/2020

2088

 

Châm Ngôn 3:5-8                        

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (câu 5-6).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con những điều gì qua phân đoạn Kinh Thánh này? Những kết quả cụ thể nào khi chúng ta làm theo Lời Chúa dạy? Bạn áp dụng bài học tin cậy và kính sợ Chúa như thế nào cho chính mình và con cháu mình?

Sau khi Vua Sa-lô-môn dạy con phải sống nhân từ và chân thật (câu 1-4), ông tiếp tục dạy con phải hết lòng tin cậy và kính sợ Chúa. Trên đường đời, con người có nhiều chọn lựa, Vua Sa-lô-môn hướng dẫn con ông không chỉ chọn điều tốt mà phải chọn điều tốt nhất. Con người thường nương vào sự thông sáng của mình, nhưng ông muốn con cái ông phải đặt “sự tin cậy Đức Giê-hô-va” lên trên sự khôn ngoan riêng của mình. Tinh thần tin cậy Chúa là phải “hết lòng” trọn vẹn dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Khi con biết thế nào là “nhận biết Chúa”, Ngài sẽ chỉ dẫn con đường đúng đắn cho con đi. Kế đến, Vua Sa-lô-môn dạy con biết rằng có những sự chọn lựa mà mắt con nhìn thấy “đẹp”, hay có thể đem lại lợi nhuận nhưng lại đi sai đường lối Chúa; ông gọi đó là “sự ác” và khuyên con phải xa rời những điều ác đó. Ông dùng cụm từ “cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe”, nói lên sự khỏe mạnh từ bên ngoài cơ thể. Và “xương cốt con được mát mẻ” bày tỏ sức sống mạnh mẽ từ bên trong. Kết quả của người sống kính sợ Chúa, tránh xa con đường tội lỗi, sẽ chữa lành những vết thương, đau đớn sẽ không còn nữa, như thế người sống tin cậy và kính sợ Chúa sẽ nhận được sự vui mừng, khỏe mạnh từ thể chất, tinh thần và cả tâm linh.

Ngày nay, xã hội và truyền thông phát triển rất nhanh, nhiều người trẻ thay vì nghe lời dạy bảo của cha mẹ trong Chúa, thì lại tìm thông tin trên những websites, bắt chước theo cách nói, cách sống của những người nổi tiếng, coi đó như thần tượng. Hoặc có nhiều người vì danh lợi, bất kể đến đạo đức, đã lôi kéo những người khác cùng làm việc bất nghĩa với mình. Nhiều người lợi dụng mạng xã hội hoặc công nghệ thông tin để truyền bá và đẩy những người trẻ vào cuộc sống trụy lạc… Qua đó, nhiều thanh thiếu niên tưởng mình có đủ khôn ngoan, thông sáng để chọn con đường mình đi, nhưng cuối cùng phải rơi vào con đường tội lỗi. Họ thích làm theo sự mắt mình ưa thích, chạy theo những lợi danh tạm bợ, không nghĩ gì đến hậu quả cũng như không quan tâm đến những giá trị lâu dài về sau. Là những phụ huynh, chúng ta hãy học theo Vua Sa-lô-môn hết lòng yêu thương và dạy con theo Lời Chúa. Là con cái, chúng ta hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, hết lòng tin cậy, kính sợ Chúa và đi theo sự dẫn dắt của Ngài.

Bạn đã dạy cho con cháu mình tin cậy và kính sợ Chúa ra sao? Bạn đã vâng lời cha mẹ và đi theo đường lối Chúa như thế nào?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài dẫn con đến sự sống. Xin cho con và con cháu chúng con luôn luôn tin cậy, kính sợ Ngài trong mọi hoàn cảnh.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 7.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org