Làm Điều Ngay Thẳng -10/3/2024

5588

 

 

 Châm Ngôn 21:7-8

Sự cường bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng nó đi; vì chúng nó không khứng làm điều ngay thẳng” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Kẻ ác là người sống như thế nào? Kết cuộc của kẻ ác sẽ ra sao? Người làm điều ngay thẳng sẽ nhận được phước hạnh nào? Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa cần làm gì để có thể sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày?

Châm Ngôn 21:7 khẳng định kẻ ác phải gánh chịu hình phạt bởi những việc làm tội lỗi của chúng. Câu 7a cho biết chính “sự cường bạo của kẻ ác” sẽ hủy diệt chúng nó. Câu này có ý tương tự như câu: “sự gian tà của kẻ bất trung sẽ hủy diệt chúng nó” (Châm Ngôn 11:3b). Từ “cường bạo” không chỉ nói lên tính bạo lực tàn ác nhưng còn bày tỏ sự áp bức, đối xử bất công, khắc nghiệt với người khác. Thay vì thực thi công chính, chúng đã làm điều ác; thay vì đi đường ngay thẳng, sáng láng, chúng lại chọn con đường “quanh quẹo”, tối tăm. Trước giả Thi Thiên khẳng định, “song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi Thiên 1:6b).

Lý do khiến kẻ ác bị đùa đến sự chết là “vì chúng nó không khứng làm điều ngay thẳng”. Đi trên con đường quanh quẹo để làm điều ác chính là bản chất của kẻ ác. Chúng biết con đường ngay thẳng, công chính nhưng “không khứng”, không chịu bước theo. Chúa luôn yêu thương, nhắc nhở, cáo trách để kẻ ác quay trở lại con đường ngay thẳng nhưng do lòng cứng cỏi, kẻ ác quyết tâm khước từ sự tể trị và cố tình chối bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đó chính là thực trạng của kẻ ác, lòng cứng cỏi chống nghịch lại đường lối Đức Chúa Trời nhưng chúng không ngờ chính tội lỗi của chúng đùa chúng vào sự hư mất đời đời!

Ngược lại sự cường bạo của kẻ ác, “còn công việc kẻ trong sạch vốn ngay thẳng” (câu 8b). Người trong sạch luôn đi trên con đường ngay thẳng. Đó là những người có nếp sống luôn đẹp lòng Chúa: “Làm theo sự công chính và ngay thẳng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn là dâng sinh tế” (Châm Ngôn 21:3 BTTHĐ). Và hiển nhiên người làm điều ngay thẳng và sống đẹp lòng Chúa sẽ được bền vững trong phước hạnh Chúa ban.

Sứ đồ Phao-lô khích lệ con dân Chúa, sau khi đã tin nhận Chúa phải từ bỏ lối sống tội lỗi lạc xa đường lối của Chúa. Hãy nhờ Đức Thánh Linh đổi mới tâm trí, làm điều ngay thẳng, có đời sống mới thánh khiết trong Chúa. Ông viết: “nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em, và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết” (Ê-phê-sô 4:23-24 BTTHĐ). Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn cầu xin sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, lắng nghe sự cáo trách của Ngài để quyết làm điều ngay thẳng, sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Kết quả của người mới trong Chúa không những được phước hạnh vững bền, hạnh phúc trên đời này, mà còn cả trong cõi vĩnh hằng.

Có việc làm nào thiếu ngay thẳng bạn cần nhờ Chúa Thánh Linh giúp bạn từ bỏ không?

Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì bao lần con đã vấp phạm, làm điều thiếu ngay thẳng. Xin Chúa Thánh Linh ban cho con năng lực, lòng can đảm để con từ bỏ những tội lỗi vấn vương, quyết sống đời sống mới trong Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 16

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNgă Klei Djŏ – 10/3/2024
Bài tiếp theoYehauyadas Tau Qhuas – 11/3/2024