Klei Hdĭp Mrâo Hlăm Yang Krist – 18/4/2024

3233

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: Rôm 6:1-14

Êlan kliăng:“Klei djiê Ñu tŭ anăn jing klei djiê kơ klei soh knŏng sa blư̆ dŭm anăn; ƀiădah klei Ñu dôk hdĭp, Ñu dôk hdĭp kơ Aê Diê. Snăn brei diih msĕ mơh yap diih pô djiê leh kơ klei soh, leh anăn dôk hdĭp kơ Aê Diê hlăm Krist Yêsu” (Rôm 6:11)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă phung đăo kơ Krist sĭt amâo dôk hdĭp hlăm klei soh ôh čiăng dưi bi knal kơ klei pap lu êbeh mơ̆ng Khua Yang lĕ (dlăng thiăm Rôm 5:20)? Ya jing klei mblang kơ klei tŭ klei Ƀaptem hlăm Khua Yang Yêsu Krist? Phung mâo leh klei yap kpă si ngă srăng thâo săng hĕ kơ klei soh?

Pŏk kŏ kơ kdrêč 6, Khua ƀĭng kna Y-Pôl hrêč yua sa klei thâo săng kơ klei hdĭp snei: Tơdah Aê Diê jing klei khăp, srăng pap brei klei soh snăn ya ngă phung đăo kơ Krist amâo hdĭp ôh hlăm klei soh čiăng dưi bi knal klei pap lu êbeh mơ̆ng Ñu? “Hơăi, amâo djŏ ôh!” Khua ƀĭng kna Y-Pôl mñă klei thâo săng tui si lăn ala anei amâo mâo ôh hlăm klei mĭn phung đăo kơ Krist sĭt. Klei čih hlăm Rôm 5:20 čiăng lač snei, amâo mâo ôh klei soh prŏng đei tơl Aê Diê amâo dưi pap. Khua Yang tŭ jih klei mnuih jing soh jhat hŏng hnơ̆ng mdê mdê tơdah digơ̆ hriê kơ Ñu. Aê Diê yap kpă hlei pô đăo kơ Khua Yang Yêsu. Leh anăn Ñu brei klei myang Ñu bi mlih digơ̆ jing doh jăk grăp hruê jing msĕ si Khua Yang Yêsu hĭn. Čiăng pap brei klei soh lăn ala, Khua Yang Yêsu tla leh sa ênoh hŏng klei hdĭp Ñu pô. Phung đăo kơ Krist sĭt amâo bi mjhua klei pap prŏng Aê Diê ôh, ƀiădah hdĭp năng hŏng klei Aê Diê khăp leh kơ digơ̆.

Khua ƀĭng kna Y-Pôl lŏ mñă kơ klei hdĭp mrâo hlăm Khua Yang Yêsu jing djiê kơ klei soh leh anăn lŏ hdĭp hŏng klei dưi hlăm Yêsu Krist. Tơdah sa čô đăo kơ Yêsu Krist, gơ̆ srăng tŭ klei Ƀaptem, arăng srăng mñŭt gơ̆ kram hlăm êa, bi hmô kơ klei djiê leh anăn dơr mbĭt hŏng Khua Yang Yêsu, mnuih hđăp leh anăn klei hdĭp hđăp djiê leh. Tơdah pô anăn kbiă leh mơ̆ng êa, klei anăn bi hmô kơ gơ̆ kbiă lŏ hdĭp mbĭt hŏng Khua Yang Yêsu, dơ̆ng kčưm sa klei hdĭp mrâo dưi leh hŏng klei soh dôk hlăm klei Yang Mngăt Jăk kiă kriê leh anăn atăt gai. Khua ƀĭng kna Y-Pôl hưn leh klei soh amâo dưi kiă kriê ôh phung Aê Diê yap kpă leh (êlan 6, 14).  Thâo săng kơ mnuih hđăp djiê leh, leh anăn klei soh amâo dưi kiă kriê drei ôh srăng đru drei jhŏng knang kơ Khua Yang kăp bi kdơ̆ng hŏng klei soh leh anăn klei lăn ala mplư.

Wăt tơdah Khua Yang Yêsu bi mtlaih leh drei mơ̆ng klei săng đai klei soh dưn ƀiădah tơdah drei amâo răng ôh, ênưih snăk drei srăng jao drei pô kơ klei soh, lŏ sa blư̆ jao mă drei pô jing mnơ̆ng klei wê yua (êlan 12-13). Čiăng tlaih mơ̆ng klei jing knap mñai anei, Khua ƀĭng kna Y-Pôl ktrâo brei kơ drei sa mnêč hgăm anăn jing, jao jơ̆ng kngan drei kơ Aê Diê jing mnơ̆ng klei kpă ênô yua (êlan 13b). Snăn yơh, drei dưi nao giăm Khua Yang Yêsu leh anăn hdĭp klei hdĭp mrâo kluôm ênŭm hlăm Ñu.

Klei soh amâodah Aê Diê hĕ dôk kiă kriê klei hdĭp drei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih bi mtlaih leh kâo mơ̆ng săng đai klei soh. Kâo jao jih klei hdĭp kâo hlăm kngan Ih msĕ si lăn lŭ hlăm kngan pô mmai. Akâo Khua Yang traih dlăng, răng kriê leh anăn hŏng klei mơak yua kâo mâo boh tŭ dưn kơ sang Ih. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Mathiơ 12

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLub Neej Tshiab Hauv Yexus Khetos – 18/4/2024
Bài tiếp theoĐời Sống Mới Trong Đấng Christ – 18/4/2024