Klei Êđăp Ênang Ti Krah Phung Drei – 9/4/2021

375

 

Klei Aê Diê Blŭ: Êphêsô 2:11-22

Êlan kliăng:

 “Kyuadah Ñu jing klei êđăp ênang drei. Ñu brei phung Yuđa leh anăn phung tue jing sa, leh anăn bi klưh leh mnư̆ klei bi roh kah mbha drei” (Êphêsô 2:14)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă klei Phung Israel dlăng mdê kơ phung tue? Si ngă klei drei jing hlăk êlâo hŏng êdei kơ mâo Yang Krist? Hlei pô ba hriê klei bi mlih anăn? Hŏng ya klei drei dưi mâo hĕ klei êđăp ênang hŏng Aê Diê leh anăn hŏng mnuih?

Israel jing sa boh čar kwar knŏng hjăn păn ñu yơh hdĭp ti sa ala lăn, djă pioh hrông phĭt anăn pô, blŭ sa klei blŭ, leh anăn kkuh mpŭ kơ sa Aê Diê êbeh kơ 3.000 thŭn. Phung Israel thâo săng klei anăn kyuanăn diñu klah đuĕ mơ̆ng djuê ana mkăn čiăng dôk hjăn păn diñu. Ti Sang Kkuh Mpŭ Yêrusalem mâo sa boh mnư̆ bi kgăn hĕ anôk kơ phung tue hŏng phung Israel, leh anăn hlei pô tue čhuang êgao mnư̆ anăn arăng srăng bi mdjiê. Dưi lač msĕ snei, êlâo kơ Yang Krist hriê, amâo mâo sa mta klei bi mguôp ôh plah wah phung Israel leh anăn phung tue.

Drei jing phung mơ̆ng djuê ana phung tue. Êlan 11-12 lač snei êlâo kơ Yang Krist hriê drei amâo mâo Yang Krist ôh, amâo mâo klei dưi jing mnuih ƀuôn sang ôh, amâo mâo dưi dôk hlăm klei bi mguôp, amâo mâo klei čang hmăng, amâo mâo Aê Diê ôh. Ƀiădah khua ƀĭng kna Y-Pôl brei ƀuh sa klei mlih kluôm dhuôm hlăm êlan 16-22. Drei dưi dôk hlăm Khua Yang Yêsu Krist, mâo klei dưi jing mnuih ƀuôn sang hlăm adiê, dưi jing sa čô hlăm găp djuê Aê Diê, mâo klei ƀuăn kơ klei guh kơang hlăm hruê ti anăp, leh anăn dưi iêu kơ Aê Diê jing Ama. Jih jang klei yuôm bhăn anei knŏng dưi mâo mơ̆ng hjăn păn sa Pô: “Kyuadah Ñu jing klei êđăp ênang drei. Ñu brei phung Yuđa leh anăn phung tue jing sa, leh anăn bi klưh leh mnư̆ klei bi roh kah mbha drei” (êlan 14). “Kyuadah Ñu” – knŏng hlăm Yang Krist, mnư̆ bi kgăn mĭndah kjăp rơ̆ng êdimi ƀiădah bi klưh leh.

Ya ngă mnư̆ bi kgăn anei bi klưh hĕ? Ya ngă phung mnuih kkuh mpŭ kơ Aê Diê dưi ba mjĕ giăm mbĭt wăt tơdah mâo lu mta klei mdê snăk? Kyuadah mâo sa boh kbưi prŏng hĭn, sa mnư̆ dlông hĭn, jing klei bi kgăn plah wah Aê Diê hŏng mnuih soh, bi klưh leh êlâo kơnăn! Hlăk Khua Yang Yêsu tŭ klei djiê ti kyâo bi kal, čhiăm păng hlăm Sang Kkuh Mpŭ kơhiêk mdua mơ̆ng dlông truh ti gŭ, mnuih soh dưi bi grăng hŏng Aê Diê. Boh kbưi amâo mâo knhal plah wah Aê Diê hŏng mnuih soh dưi lăm leh, hĭn êjai boh kbưi hdơ̆ng mnuih pô! Kyuanăn tơdah sa čô mâo klei bi knal sĭt klei khăp Khua Yang, thâo kral sĭt êmĭt klei pap Khua Yang, mâo klei bi grăng sĭt hŏng Khua Yang snăn jih jang mnư̆ bi kgăn plah wah diñu hŏng pô mkăn sĭt nik brei ruh hĕ yơh.

Lăn ala hruê anei dôk gĭr ktĭr čiăng lăm hĕ mnư̆ kah mbha gưl tal hlăm ƀuôn sang, mdrŏng-ƀun, djuê ana, knhâo-mluk, amâodah klei jing êkei mniê, ƀiădah klei bi kah leh anăn bi roh msĕ si ƀrư̆ hruê ƀrư̆ đĭ hĭn êjai. Knŏng hjăn Khua Yang Yêsu yơh jing phŭn klei êdăp ênang sĭt, jing aruăt klei êđăp ênang plah wah drei hŏng Aê Diê leh anăn hŏng jih jang mnuih.

Si ngă mnư̆ bi kgăn plah wah drei hŏng Aê Diê leh anăn phung riêng gah lăm leh amâodah ka?

Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih kyuadah Ih Pô yơh jing Ama hlŏng lar leh anăn Aê Diê êđăp ênang kơ kâo. Lač jăk kơ Aê Diê ba leh kâo mŭt hlăm klei êđăp ênang hŏng Aê Diê. Akâo kơ Ih đru kâo hdĭp klei hdĭp thâo khăp kơ pô riêng gah kâo.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

 

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcSự Bình An Giữa Chúng Ta – 9/4/2021
Bài tiếp theoĐồng Nai: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Lần I Năm 2021