Klei Êđăp Ênang Aê Diê – 8/4/2021

295

 

Klei Aê Diê Blŭ: Philip 4:7

Êlan kliăng:

7 Leh anăn klei êđăp ênang Aê Diê êgao hĭn kơ jih jang klei thâo săng, srăng kiă kriê ai tiê leh anăn klei mĭn diih hlăm Krist Yêsu.

Klei êmuh ksiêm mĭn: Tơdah sa čô čuăn đăo knang kơ Khua Yang hlăm djăp mta klei snăn ya mta klei tŭ dưn ñu srăng mă tŭ? Ya ngă klei êđăp ênang Aê Diê êgao hĭn kơ jih jang klei thâo săng? Klei êđăp ênang Aê Diê kiă kriê ai tiê leh anăn klei mĭn ya pioh ngă? Si ngă drei bi knăl kơ klei êđăp ênang Aê Diê?

Klei ênguôt hnĭng păt čiăng jing msĕ si mah jiăng sĭt suôr hŏng mnuih, kyuanăn lač sa čô dưi bi knăl klei êđăp ênang hlăm djăp mta klei truh jing msĕ si klei amâo sĭt ôh! Ƀiădah tinei, khua ƀĭng kna Y-Pôl kñăm sĭt tơdah sa čô mâo ai tiê mpŭ mni kơ Aê Diê leh anăn đăo knang kơ Ñu snăn srăng dưi mă tŭ “klei êđăp ênang Aê Diê”. Anei jing klei êđăp ênang hriê mơ̆ng Aê Diê leh anăn snăn knŏng tơdah drei mâo klei êđăp ênang HŎNG Aê Diê snăn kơh dưi mâo klei êđăp ênang MƠ̆NG Aê Diê. Ya ngă jing klei êđăp ênang “êgao hĭn kơ jih jang klei thâo săng”? Klei êđăp ênang tui si klei thâo săng mnuih khăng mâo mơ̆ng klei truh jăk mơak tŭ dưn ba hriê, leh anăn dưi ksiêm djăp mta klei. Klei êđăp ênang msĕ snăn knŏng jing tui si ai mĭn mnuih. Lu mnuih lač brei bi mĭn hĕ knhur knhar snăn djăp mta klei srăng mâo klei jăk hĭn, hruê mmông srăng dưi bi hlao jih jang klei. Ƀiădah anei amâo djŏ jing klei mĭn tui si Klei Aê Diê Blŭ ôh. Klei Aê Diê mtô amâo mâo yua ai mĭn amâodah hruê mmông mplư pô ôh. Ƀiădah “klei êđăp ênang Aê Diê” jing bruă leh anăn boh Yang Mngăt Jăk. Klei êđăp ênang Aê Diê tuh hlăm ai tiê hlei pô đăo knang kơ Ñu jing klei pap, klei myang, Khua Yang brei, kyuanăn yơh phung amâo đăo kơ Aê Diê srăng tlao mưč leh anăn hngah lăm hĕ klei anei kyuadah “êgao hĭn kơ jih jang klei thâo săng” diñu.

Klei êđăp ênang Aê Diê brei “srăng kiă kriê ai tiê leh anăn klei mĭn diih”. “Kiă kriê” jing sa boh blŭ hlăm phung kahan, mblang jing “răng mgang”, amâodah “dưi răng mgang hlăm kđông jưh kđap”, amâodah “dôk hlăm sa klei răng kriê ”. Răng kriê “ai tiê”, jing rup lač kơ klei bi djhưng ai, klei khăp, ƀiădah ăt jing klei bi knăl ti krah klei hdĭp, anôk atăt ba, gĭt gai klei hdĭp mnuih. Kdlưn hĭn dơ̆ng, klei êđăp ênang Aê Diê ăt răng kriê “klei mĭn” drei. Ai mĭn bi knăl kơ klei bi mĭn. Djŏ mơ̆ phŭn knhal prŏng hĭn kơ klei ênguôt hnĭng kbiă hriê mơ̆ng ai mĭn leh anăn klei bi mĭn. Kdrêč prŏng mta klei drei ênguôt hnĭng amâo mâo sĭt ôh leh anăn kăn ƀuh truh leh mơh.

Klei êđăp ênang Aê Diê amâo djŏ ôh Khua Yang srăng mă mđuĕ hĕ jih mta klei drei dôk ênguôt hnĭng, ƀiădah drei mâo klei kiă kriê, răng mgang ai tiê leh anăn klei mĭn čiăng kơ ai tiê leh anăn klei mĭn drei dôk nanao “hlăm Krist Yêsu”, blŭ mdê ƀiă, čiăng kơ drei dưi dôk kjăp hlăm Khua Yang Yêsu, leh anăn drei dưi thâo Khua Yang Yêsu hĭn, bi knăl Ñu hĭn wăt tuôm hŏng ya klei truh dưn.

Ya klei tŭ dưn drei mă tŭ leh tơdah drei tuôm hŏng klei dleh dlan leh anăn đơ mta klei truh?

Kâo bi mni kơ Ih kyua klei myang yuôm bhăn Ih dưi leh hŏng klei djiê leh anăn dôk kiă kriê djăp mta klei. Akâo kơ Ih ba ai tiê leh anăn klei mĭn kâo hriê kơ Ih čiăng kơ kâo dưi mă tŭ klei êđăp ênang mơ̆ng Yang Mngăt Jăk.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Bài trướcSự Bình An Của Đức Chúa Trời – 8/4/2021
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Long An Tháng 04/2021