Kiên Nhẫn Gìn Giữ Đức Tin – 14/11/2023 

6238

 

Hê-bơ-rơ 10:32-39

“Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình” (câu 35-36).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao trước giả khuyên các tín hữu Hội Thánh Hê-bơ-rơ phải kiên nhẫn giữ đức tin? Phần thưởng dành cho người giữ đức tin là gì? Việc nhận biết Chúa Giê-xu sẽ nhanh chóng trở lại giúp ích gì cho chúng ta trong việc gìn giữ đức tin?

Nhớ lại những ngày ban đầu theo Chúa của các tín hữu Hội Thánh Hê-bơ-rơ, dù nhiều gian khó nhưng hết lòng tín trung, giờ đây trước giả thư Hê-bơ-rơ khuyên họ “chớ bỏ lòng tin quyết của mình” “anh em cần phải kiên nhẫn” (câu 35-36 BTTHĐ). Kiên nhẫn là khả năng chịu đựng những hoàn cảnh không thuận lợi, cứ duy trì trạng thái hiện có của mình mà không bỏ cuộc. Sở dĩ trước giả thư Hê-bơ-rơ khuyên các tín hữu Hội Thánh Hê-bơ-rơ phải kiên nhẫn vì ông biết hành trình theo Chúa không hề dễ dàng. Giữa một thế giới sa ngã và thù địch thập tự giá, người tin Chúa đã, đang, và sẽ phải đương đầu với nhiều sự bắt bớ, khó khăn, dù có thể mức độ mỗi người mỗi khác, mỗi nơi mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác. Chính Chúa Giê-xu đã bảo trước điều này để chúng ta cứ yên lòng và kiên nhẫn theo Ngài: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33b).

Cùng với lời khuyên kiên nhẫn giữ đức tin, trước giả thư Hê-bơ-rơ khích lệ, “sẽ đem lại phần thưởng lớn…. Sau khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì nhận được điều đã hứa cho mình”, “giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi” (câu 35b, 36b, 39b BTTHĐ). Ngay khi thật sự tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta đã được cứu, được kinh nghiệm việc giải cứu khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi. Nhưng chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm sự cứu rỗi trọn vẹn khi giữ vững đức tin đến cuối cùng và ra mắt Cứu Chúa của linh hồn mình trong ngày Ngài trở lại.

Nếu trước đó, các tín hữu Hội Thánh Hê-bơ-rơ được khuyên hãy nhớ lại những ngày ban đầu để thêm lòng xác quyết, thì giờ đây họ cũng được mời gọi nhìn về tương lai đầy hy vọng rằng: Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì Đấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu” (câu 37). Trước giả thư Hê-bơ-rơ muốn khích lệ tất cả những ai đang chịu khổ vì đức tin rằng sự chịu khổ của chúng ta chỉ là tạm thời chứ không phải đời đời. Sự chịu khổ đó không phải là vô ích. Chúa Giê-xu sẽ đến mau chóng và ban phần thưởng xứng đáng cho những người kiên nhẫn giữ đức tin như Lời Ngài hứa, “Này, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (Khải Huyền 22:12).

Bạn thể hiện lòng kiên nhẫn giữ đức tin như thế nào trong những hoàn cảnh đầy thách thức?

 Lạy Chúa, Ngài biết những khó khăn, bắt bớ con đang đối diện khi sống giữa thế gian đầy tội lỗi và thù địch này. Xin ban ơn và thêm sức để con có thể kiên nhẫn giữ đức tin của con cho đến ngày Ngài trở lại. Lạy Chúa, xin đến mau chóng, con đang trông chờ Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Ti-mô-thê 5:3-25

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcGĭr Djă Pioh Klei Đăo – 14/11/2023
Bài tiếp theoKon Tum: Hiệp Nguyện Định Kỳ Tháng 11/2023