Gĭr Djă Pioh Klei Đăo – 14/11/2023

2736

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 10:32-39

Êlan kliăng: “Kyua anăn đăm lui ôh klei diih knang, kyuadah klei knang anăn bi truh klei mưn prŏng. Kyuadah yuôm kơ diih mâo klei gĭr, čiăng kơ tơdah diih ngă leh klei Aê Diê čiăng, srăng mă tŭ klei Ñu ƀuăn leh” (Hêbrơ 10:35-36)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă pô čih hră mơĭt mtă kơ phung đăo Phung Sang Aê Diê Hêbrơ gĭr djă pioh klei đăo? Ya jing klei mưn kơ phung djă pioh klei đăo? Ya klei thâo kơ klei Khua Yang Yêsu srăng lŏ hriê djăl đru drei hlăm bruă djă pioh klei đăo?

Hdơr kơ ênuk êlâo phung đăo Phung Sang Aê Diê Hêbrơ tui hlue Khua Yang, wăt tơdah găn lu klei dleh dlan, ƀiădah dôk sĭt suôr hŏng jih ai tiê, ară anei pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ mtă kơ digơ̆: “Đăm lui ôh klei diih knang”, “kyuadah yuôm kơ diih mâo klei gĭr” (êlan 35-36). Klei gĭr jing klei dưi măng ai ya klei truh, dôk kjăp sa hnơ̆ng amâo mâo kdŭn ôh. Ya ngă pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ mâo hĕ klei mtă brei digơ̆ gĭr msĕ snăn lĕ, kyuadah ñu thâo kơ klei digơ̆ tui hlue Khua Yang amâo mâo ênưih ôh. Dôk ti krah phung soh bi kdơ̆ng hŏng kyâo bi kal, phung đăo kơ Khua Yang tuôm leh, dôk tuôm leh anăn srăng tuôm nanao hŏng klei arăng ngă jhat, klei dleh dlan, wăt tơdah grăp čô grăp hnơ̆ng mdê mdê, mdê anôk mdê, mdê mông mdê. Khua Yang Yêsu pô tuôm hưn êlâo leh kơ klei anei čiăng kơ drei dôk kjăp leh anăn gĭr tui hlue Ñu: “Hlăm lăn ala diih srăng mâo klei knap mñai; ƀiădah dôk kjăp bĕ, Kâo dưi leh hŏng lăn ala” (Y‑Yôhan 16:33b).

Mbĭt hŏng klei mtă brei gĭr djă pioh klei đăo, pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ blŭ bi mđĭ ai: “kyuadah klei knang anăn bi truh klei mưn prŏng… čiăng kơ tơdah diih ngă leh klei Aê Diê čiăng, srăng mă tŭ klei Ñu ƀuăn leh… djă pioh klei đăo čiăng bi mtlaih kơ mngăt” (êlan 35b, 36b, 39b). Mông drei mă tŭ Khua Yang Yêsu hlăk anăn mtam drei mâo leh klei bi mtlaih, mâo klei bi knal kơ klei bi mtlaih mơ̆ng boh jhat leh anăn klei myang klei soh. Ƀiădah drei knŏng dưi bi knal klei bi mtlaih klă ênŭm tơdah drei djă pioh kjăp klei đăo tơl knhal tuč leh anăn nao ti anăp Pô Bi Mtlaih mngăt drei ti hruê Ñu lŏ trŭn hriê.

Tơdah êlâo tinăn, pô čih hră mtă kơ Phung Sang Aê Diê phung Hêbrơ hdơr kơ ênuk êlâo čiăng mâo klei knang kjăp, bi ară anei msĕ mơh ñu mtă kơ digơ̆ dlăng kơ êdei anăp bŏ hŏng klei čang hmăng snei: “Kyuadah ăt dôk knŏng bhiâo, Pô hriê srăng truh leh anăn amâo lŏ dôk hnui ôh” (êlan 37). Pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ čiăng bi mđĭ ai jih jang hlei pô tŭ klei knap mñai kyua klei đăo thâo, klei knap mñai drei tŭ anăn knŏng bhiâo amâo djŏ hlŏng lar ôh. Klei knap mñai drei tŭ amâo srăng jing hơăi mang ôh. Khua Yang Yêsu srăng hriê djăl leh anăn djă ba klei mưn năng kơ hlei pô gĭr djă pioh klei đăo msĕ si klei Ñu ƀuăn leh snei: “Nĕ anei, Kâo hriê djăl djă ba mnơ̆ng Kâo mưn, čiăng mưn grăp čô tui si bruă ñu ngă leh” (Klei Bi Êdah 22:12).

Si drei bi êdah klei gĭr djă pioh klei đăo êjai mâo klei lông dlăng?

Wah lač: Ơ Khua Yang, Ih thâo jih klei dleh dlan, klei knap mñai kâo tŭ tơdah hdĭp ti krah lăn ala bŏ hŏng klei soh leh anăn mâo lu phung roh anei. Brei klei pap Ih bi ktang kâo čiăng kơ kâo gĭr djă pioh klei đăo tơl hruê Ih hriê. Ơ Khua Yang, hriê bĕ djăl, kâo dôk guôn Ih. Kâo wah lač hlăm anăn Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Timôthê 5:3-25

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Siab Ntev Tuav Ruaj Kev Ntseeg – 14/11/2023
Bài tiếp theoKiên Nhẫn Gìn Giữ Đức Tin – 14/11/2023