Thứ Tư 04/10/2023
Trang chủ Kiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 9/2023 MS Dương Hữu Thắng, TBĐD - triển khai công việc Chúa

MS Dương Hữu Thắng, TBĐD – triển khai công việc Chúa

MS Nguyễn Hoàng Thiên Tứ – nêu vấn đề cảm tạ và cầu thay
Các tổ cầu nguyện 2

BÀI VIẾT MỚI NHẤT