Thứ Bảy 23/09/2023
Trang chủ Kiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 07/2023 Mục sư Dương Hữu Thắng TBĐD có lời chào mừng

Mục sư Dương Hữu Thắng TBĐD có lời chào mừng

Mục sư Mã Phúc Hiệp-Tâm Tình Chức Vụ
Mục Sư Kon Sa Ha Hăck – Thư Ký HĐGP cầu nguyện đặc biệt cho các Giáo Phẩm trong tỉnh Kiên Giang.

BÀI VIẾT MỚI NHẤT