Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản 2019 Tại Phú Yên

944

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/6/2019, tại cơ sở sinh hoạt Tin Lành Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Thánh Kinh Căn Bản – khóa Môi-se năm thứ ba.

Tham dự chương trình khai giảng có Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Mục vụ tỉnh Phú Yên; Ban Đại diện tỉnh; Mục sư Nguyễn Văn Thể, Trưởng BĐD tỉnh Bình Định; các Mục sư – Truyền đạo và 120 học viên.

MS Phạm Sính cầu nguyện khai lễ

Ban hát học viên khu vực huyện Sơn Hòa

Mục sư Lương Mạnh Hà, Trưởng BĐD tỉnh Phú Yên dùng Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 3:14-17 với đề tài “Lời Chúa” để giảng dạy; đồng thời tuyên bố khai mạc lớp Thánh Kinh Căn Bản

Mục sư Lê Minh Kính – Ủy viên BĐD giới thiệu về khóa học, nhân sự, nội quy cùng các môn học cho các học viên

Theo đó, lớp Thánh Kinh Căn Bản tỉnh Phú Yên năm 2019 được tổ chức từ ngày 10/6/2019 đến ngày 21/6/2019. Thành viên Ban Giảng huấn và các môn học gồm có:

– MS Phạm Sính dạy môn học Giáo Nghi.
– MS Nguyễn Ngọc Bình dạy môn học Lãnh Đạo Và Tổ Chức Hội Thánh.
– MS Nguyễn Văn Thể dạy môn học Cuộc Đời Chúa Cứu Thế.
– MS Trần Quốc Việt dạy môn học Sự Mặc Khải Của Đức Chúa Trời.
– MS Nguyễn Thiện Dũng dạy môn học Tăng Trưởng Tâm Linh.

Sau lễ khai giảng, các học viên nghỉ giải lao và bắt đầu môn học đầu tiên

TTV. Mục sư Lê Đức Thỏa