Huấn Luyện Truyền Giáo Cho Chấp Sự – Nhân Sự Tỉnh Đắk Lắk

584

HTTLVN.ORG – Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk kết hợp với Ủy Ban Truyền giáo của Tổng Liên Hội tổ chức khóa huấn luyện truyền giáo cho các Chấp sự – nhân sự thuộc các Hội Thánh trong tỉnh. Chương trình tổ chức trong ngày 20 và 21/8/2019 tại nhà thờ Tin Lành Phước An và nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A.

Riêng chương trình huấn luyện tại nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A có 400 người tham dự

Mục sư Đỗ Việt Hùng, Ủy viên Tổng Liên Hội giảng bồi linh với đề tài “Buổi Đánh Cá Lạ Lùng” nương trên Kinh Thánh Giăng 21:1-14. Mục sư đã nhắc nhở và khích lệ Hội Thánh Chúa để kết quả trong công tác truyền giảng chúng ta phải có Chúa ở cùng, có Chúa hướng dẫn và chúng ta đáp ứng với sự vâng lời

Với những tâm tình trong công tác truyền giáo, các thành viên của Ủy Ban Truyền giáo Tổng Liên Hội là Mục sư Nhiệm chức Mguyễn Xuân Vịnh và Mục sư Nhiệm chức Trương Huỳnh Việt Linh đã giảng dạy Kinh Thánh, đồng thời hướng dẫn rõ ràng, bằng những thí dụ cụ thể, thực tế để chia sẻ cho các nhân sự truyền giáo về việc “làm thế nào để tổ chức một chương trình truyền giảng hiệu quả”.

Mục sư Huỳnh Cường – Ủy viên Tổng Liên Hội tri ân

Tri ân các diễn giả

Khóa Huấn luyện truyền giáo tại Đắk Lắk khép lại trong tinh thần vui vẻ, thỏa lòng với nhiều kỳ vọng mới về một định hướng tương lai sẽ có nhiều Hội Thánh trong tỉnh tổ chức các chương trình truyền giảng hiệu quả, nhiều người được cứu thêm vào Hội Thánh.

TTV. Elisha