Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tỉnh Gia Lai (2020-2021)

1095

HTTLVN.ORG – Vào lúc 08 giờ 30 ngày 22/8/2019, Ủy viên Tổng Liên hội kết hợp với Ban Đại diện tỉnh Gia Lai tổ chức Hội đồng Bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai cho nhiệm kỳ mới.

Chủ tọa Hội đồng là Mục sư Siu Tum, Ủy viên Tổng Liên hội, Mục vụ tỉnh Gia Lai. Hiện diện trong chương trình còn có Mục sư Siu Pek, Ủy viên Tổng Liên hội; các Mục sư trong Ban Đại diện cùng tất cả Giáo phẩm và đại biểu của các Chi Hội trong tỉnh. Dự thính Hội đồng Bầu cử còn có các Truyền đạo tình nguyện đang hầu việc Chúa tại các Hội Thánh trong tỉnh.

Ban hát Chấp sự tôn vinh Chúa

Sau khi thờ phượng Chúa, nghe lời Chúa qua Mục sư Siu Tum, Hội đồng bước vào phần bầu cử do Mục sư Siu Tum chủ tọa

Mục sư chủ tọa tuyên bố mãn nhiệm, cảm ơn, tặng quà cho Ban Đại diện nhiệm kỳ vừa qua

Mục sư Siu Pek cầu nguyện dâng chương trình bầu cử lên trong sự điều hướng của Đức Thánh Linh. Hội đồng tiến hành bầu cử. Hội đồng có kết quả ngay trong vòng tiến cử, đã bầu chọn tân Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2021, gồm 05 Mục sư được tái đắc cử:

  1. Mục sư Huỳnh Duy Linh – Trưởng ban (tái đắc cử)
  2. Mục sư Uyên – Ủy viên (tái đắc cử)
  3. Mục sư Hanh – Ủy viên (tái đắc cử)
  4. Mục sư Rcom Preng – Ủy viên (tái đắc cử)
  5. Mục sư Puih Blik – Ủy viên (tái đắc cử)

Tân Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2021

Mục sư Huỳnh Duy Linh, Tân Trưởng Ban Đại diện có lời cảm ơn và tâm tình

Xin quý tôi con Chúa gần xa thêm lời cầu nguyện cho Ban Đại diện tỉnh Gia Lai cũng như công việc Chúa lớn lao trong tỉnh.

TTV MS Phạm Văn Phúc