Hội Đồng Chấp Sự Tỉnh Đồng Nai Năm 2019

1125

HTTLVN.ORG – Ngày 26/01/2019, tại nhà thờ Tin Lành Biên Hòa đã diễn ra Hội đồng Chấp sự tỉnh Đồng Nai với hơn 300 tôi con Chúa tham dự. Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã về dự và rao giảng sứ điệp bồi linh cho Hội đồng.

Mục sư Cao Văn Hoàng, Quản nhiệm Hội Thánh Biên Hòa chào mừng

Xuyên suốt hai chương trình, buổi sáng và buổi chiều, Hội Đồng cùng hướng đến chủ đề: “Ngay Lành Trung Tín” nương trên nền tảng Kinh Thánh: “Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” (Ma-thi-ơ 25:21)

Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường rao giảng Lời Chúa

Lời Chúa được rao giảng tại Hội đồng đã khắc họa hình ảnh của một người hầu việc Chúa thành công. Hai thực tại không thể tách rời đem đến sự thành công của người hầu việc Chúa là ngay lànhtrung tín. Ngay lành nói đến bản chất, còn trung tín nói đến công việc. Để có được một chức vụ hầu việc Chúa thành công cần có sự kết hợp giữa bản chất ngay lành và sự trung tín trong công việc. Đây cũng là tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi những người phục vụ Ngài.

Ban hát Chấp sự Khu vực I (Tp. Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu)

Ban hát Chấp sự Khu vực III (huyện Trảng Bom & huyện Thống Nhất)

Nhân dịp nầy, Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Mục vụ tỉnh Đồng Nai triển khai công tác mục vụ và giới thiệu tân Mục sư Nguyễn Phương Lâm vừa được tấn phong ngày 23/01/2019 tại nhà thờ Tin Lành Sài Gòn, nâng số Mục sư thực thụ tại tỉnh Đồng Nai lên 18 vị.

Mục sư Nguyễn Tờn giới thiệu tân Mục sư Nguyễn Phương Lâm

Hội đồng Chấp sự tỉnh Đồng Nai diễn ra trong bối cảnh những ngày đầu năm mới 2019 khi Tết cổ truyền đã cận kề, đánh dấu sự khởi đầu sinh hoạt của Hội Thánh Tin Lành tỉnh Đồng Nai trong năm 2019. Vào thời điểm nầy, một số Hội Thánh tổ chức Hội đồng thường niên bầu Ban Chấp sự cho nhiệm kỳ mới nên đây cũng là sự định hướng và trang bị cần thiết cho công tác phục vụ Chúa tại các Hội Thánh địa phương.

 

TTV. Tường Quang