Hội Đồng Bồi Linh và Bầu Cử Ban Đại Diện Tỉnh Bình Phước

802

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 21/8/2019, Hội Đồng Bồi linh cho Giáo phẩm, Chấp sự và bầu Ban Đại diện nhiệm kỳ 2020-2021 đã diễn ra tại Chi Hội Bù Đăng.

Về dự có Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư Ký Tổng Liên Hội. Mục sư Điểu Huynh – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Bình Phước. Quý Mục sư trong Ban Đại diện tỉnh cùng với 350 quý ông bà Giáo phẩm, Sinh viên VTKTH thực tập và các đại biểu Chấp sự của các Chi Hội trong tỉnh.

Mục sư Điểu Druốt hướng dẫn chương trình thờ phượng Chúa, Mục sư Điểu Huynh cầu Nguyện dâng chương trình cho Chúa.

Nương trên Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10, câu gốc “Vả, đạo Tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em” (I Tês 1:5a) Mục sư Phan Quang Thiệu giảng Lời Chúa với chủ đề “Tin Lành Được Rao Giảng”.

Sau khi Mục sư Điểu M’dung cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Hội đồng bước vào phần bầu cử do Mục sư Phan Quang Thiệu chủ tọa. Mục sư Điểu Huynh cầu nguyện dâng Hội đồng bầu cử lên cho Chúa Đức Thánh Linh hướng dẫn. Hội đồng tiến hành bầu cử theo từng chức danh.

Chức vụ trưởng ban và các ủy viên đều có kết quả ngay trong vòng tiến cử. Tất cả năm (05) vị Mục sư đều được tái đắc cử:

  1. Mục sư Điểu Hiêng – Trưởng ban
  2. Mục sư Nhiệm chức Điểu Mơ Luê – Ủy viên
  3. Mục sư Điểu Lương – Ủy viên
  4. Mục sư Nhiệm chức Điểu Hạnh – Ủy viên
  5. Mục sư Điểu Druốt – Ủy viên

Mục sư Điểu Hiêng, Tân Trưởng Ban Đại diện có lời cảm ơn Chúa và Hội Đồng đã tín nhiệm và với tâm tình hứa nguyện sẽ hết lòng cậy ơn Chúa để phục vụ Hội Thánh Ngài.

Buổi chiều Hội đồng tiếp tục thờ phượng Chúa do Mục sư Điểu Lương hướng dẫn. Mục sư Phan Quang Thiệu tiếp tục tâm tình giải đáp thắc mắc với Hội Thánh. Hội đồng kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Điểu Huynh.

TTV. MSNC Điểu MơLuê

 

Toàn cảnh hội đồng bồi linh
MS Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký TLH giảng Lời Chúa

Kiểm phiếu và MS Phan Quang Thiệu cầu nguyện cho tân Ban Đại diện

Các ban hát tôn vinh Chúa
MS Điểu Huynh chúc phước