Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Quảng Ngãi 2018

1563

HTTLVN.ORG – Hội đồng Bồi linh năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi diễn ra vào ngày 10-11/03/2018 tại nhà thờ Tin Lành Bình Sơn với chủ đề: “Sống Trách Nhiệm”, câu gốc: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23).

Chủ tọa Hội đồng: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần, Trưởng BĐD tỉnh Quảng Ngãi;

Diễn giả hội đồng bồi linh:

– Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam;

– Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Quảng Ngãi;

– Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm;

Hiện diện có khoảng 1.500 tôi con Chúa trong tỉnh tham dự.

Cảm tạ ơn Chúa, Ngài là là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài biết quý tôi con của Ngài tại Quảng Ngãi cần những lời khích lệ, động viên, nhắc nhở, nên Ngài sai tôi tớ của Ngài là những vị lãnh đạo Giáo Hội đến với vùng đất thân thương này để giảng dạy hầu đem đến sự gây dựng tâm linh cho con dân Chúa sống đúng với vai trò và trách nhiệm mà Ngài đã trao ban.

Khi nói đến Hội Thánh không chỉ có một người. Khi Hội Thánh có nhiều người trong sự hiệp một, thì chúng ta bắt đầu sống trách nhiệm với nhau, mà Chúa Giê-xu Christ là đầu. Nếu mọi người ai cũng thích sống thể hiện cá nhân trong sự ích kỷ nhưng lại trốn tránh trách nhiệm thì đó là điều không thể chấp nhận được trong cộng đồng Cơ Đốc.

Vì thế, Lời Chúa kêu gọi mọi tín hữu sống đúng với trách nhiệm và đức tin nhận lãnh từ nơi Chúa Giê-xu Christ. Cũng như tích cực sống Phúc Âm và trở nên một chứng nhân sống cho Chúa Giê-xu Christ như muối và ánh sáng trên đất nhằm đưa dắt mọi người trở về với Ngài.

Trước thực trạng này, là người tín hữu Tin Lành, chúng ta được kêu gọi hơn bao giờ hết phải sống có trách nhiệm với niềm tin Cơ Đốc giữa Hội Thánh, gia đình và xã hội. Cơ Đốc nhân sống trách nhiệm là những quản gia trung tín của Đức Chúa Trời mà Ngài đã ủy thác. Thế thì hãy để Chúa khen: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” (Ma-thi-ơ 25:23). Vì vậy “Anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin lành của Đấng Christ” (Phi líp 1:27a).

Quả thật, hội đồng được diễn ra trong sự trang nghiêm và phước hạnh bởi Lời Chúa được rao ra, nhắc nhở mọi người. Xin quý tôi con Chúa nhớ đến vùng đất thân thương này mà thêm lời cầu thay cho để mọi tôi con của Ngài nhớ đến Mạng lệnh của Ngài mà sống trách nhiệm đối với Hội Thánh, gia đình và tha nhân. Có thể nói rằng hội đồng đã diễn ra quá nhanh trong sự tiếc nuối của nhiều tôi con Chúa. Hội đồng được bế mạc sau lời chúc phước của Mục sư Thái Phước Trường.

TTV. MSNC Nguyễn Khánh Toàn


Quang cảnh hội đồng


Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường, diễn giả hội đồng


Mục sư Võ Đình Đán, diễn giả hội đồng


Mục sư Mã Phúc Hiệp, diễn giả hội đồng


Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần thực hiện nghi thức khai mạc và bế mạc


Các ban hát tôn vinh Chúa