Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Phú Yên 2019

1454

HTTLVN.ORG – “Dạn Dĩ Chứng Đạo” là chủ đề của kỳ Hội đồng Bồi linh tỉnh Phú Yên năm 2019 do Ban Đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức vào ngày 10/9/2019 tại nhà thờ Tin Lành Tuy Hòa. Diễn giả là Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

Tham dự kỳ Hội đồng này có khoảng 600 tôi con Chúa từ các Hội Thánh trong và ngoài tỉnh

Mục sư Lương Mạnh Hà, Trưởng Ban Đại diện khai trình công việc Chúa trong tỉnh và tuyên bố khai mạc Hội đồng

Mục sư Thái Phước Trường giảng Lời Chúa nương trên nền tảng Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-8 với đề tài “Dạn Dĩ Chứng Đạo”. 

Ca đoàn HT Tuy Hòa và 13 ban hát góp phần tôn vinh Chúa

Trong chương trình buổi chiều, Mục sư Thái Phước Trường tiếp tục giảng dạy Lời Chúa cũng với đề tài “Dạn Dĩ Chứng Đạo”, dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong II Ti-mô-thê 4:1-5. Mục sư kêu gọi tôi con Chúa vâng theo Đại Mạng Lệnh Chúa truyền, nhờ cậy quyền năng Đức Thánh Linh mà dạn dĩ chứng đạo, làm tròn nhiệm vụ Chúa giao.

MS Phạm Sính, Ủy viên Mục vụ tỉnh Phú Yên ban Lễ Tiệc Thánh cho Hội đồng

Chương trình Hội đồng Bồi linh 2019 tỉnh Phú Yên bế mạc lúc 16 giờ sau lời chúc phước của Mục sư Phạm Sính. Hội đồng ra về trong sự vui vẻ và quyến luyến.

 TTV. MS Lê Đức Thỏa