Thứ Hai 22/04/2024
Trang chủ Hội Đồng Bồi Linh Thành Phố Đà Nẵng Năm 2024 2. MS Nguyễn Thanh Hồng nghi thức khai mạc Hội Đồng

2. MS Nguyễn Thanh Hồng nghi thức khai mạc Hội Đồng

1.1 Quang cảnh bên trong nhà thờ
3. Đại diện chính quyền phát biểu, tặng hoa chúc mừng

BÀI VIẾT MỚI NHẤT