Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Ninh Thuận 2020-2021

1089

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 12/09/2019, tại nhà thờ Tin Lành Phan Rang, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Ninh Thuận tổ chức chương trình hiệp nguyện định kỳ và Hội đồng Bầu cử Ban Đại diện nhiệm kỳ 2020-2021.

Mục sư Võ Thành Phê, Ủy viên Mục vụ tỉnh Ninh Thuận đến tham dự và chủ tọa Hội đồng. Tham dự chương trình gồm 60 người là Giáo phẩm đương chức, Chấp sự và nhân sự thuộc các Chi Hội, Điểm Nhóm trong tỉnh Ninh Thuận.

Mục sư Kiều Bảo Toàn, Trưởng BĐD tỉnh Ninh Thuận cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa. Mục sư Võ Thành Phê rao giảng Lời Chúa trong Phi-líp 2:5-11 với chủ đề “Tâm Tình Của Tôi Tớ Chúa”, khích lệ tôi con Chúa qua tâm tình khiêm nhường, vâng phục, hy sinh và phục vụ theo gương Chúa Giê-xu

Mục sư Võ Thành Phê chủ tọa Hội đồng thông qua danh sách đại biểu gồm 27 vị Giáo phẩm đương chức và Chấp sự thuộc các Chi Hội và tiến hành các thủ tục bầu Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2021 với kết quả:

  • Trưởng Ban Đại diện: MS Nguyễn Chí Tín (vòng 1 đắc cử với 14/27 phiếu)
  • Ủy viên BĐD: MS Pinăng Ha Thiêm (vòng tiến cử với 19/27 phiếu)
  • Ủy viên BĐD: MS Gollhow Thin (vòng tiến cử với 18/27 phiếu)

Tân Ban Đại diện ra mắt Hội đồng. Mục sư chủ tọa Hội đồng cầu nguyện đặc biệt cho các tôi tớ Chúa được bầu chọn trong nhiệm kỳ mới được đầy ơn và kết quả cho công việc Chúa trong tỉnh

Sau khi Hội đồng nghe Thư ký Hội đồng – Truyền đạo Vũ Hoàng Thiên Ân đọc và thông qua Biên bản, Hội đồng bế mạc vào lúc 10 giờ 50 cùng ngày trong sự vui mừng tạ ơn Chúa qua lời chúc phước của Mục sư Võ Thành Phê.

TTV. MS Nguyễn Chí Tín – TĐ Vũ Hoàng Thiên Ân