Hiệp Nguyện Và Bồi Dưỡng Chấp Sự Tỉnh Kon Tum

730

HTTLVN.ORG – Trong hai ngày 08-09/05/2018, Ủy viên Mục vụ hiệp cùng Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hiệp nguyện Mục sư – Truyền Đạo, Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh Kon Tum, cùng lớp Bồi dưỡng hàng tháng cho các Chấp sự các Hội Thánh tại nhà thờ Chi hội Đăk Ruồng, Kon Tum. Có hơn 50 Chấp sự từ các Hội Thánh về tham dự.

Hiện diện có MS Dương Quang Hòa – Ủy viên Mục vụ tỉnh; MS Phạm Hồng Liêm – Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Kon Tum.

Các học viên được học tài liệu: “Những Phẩm Chất Cần Có Của Người Hướng Dẫn Hội Thánh” do MS Phạm Hồng Liêm hướng dẫn dựa trên Kinh Thánh I Ti-mô-thê 3:2-7.

Xin quý tôi con Chúa khắp nơi tiếp tục thêm lời cầu thay để Chúa ban ơn cho Hội Thánh Chúa tại tỉnh Kon Tum được gây dựng và phát triển, ngày càng có nhiều người trở về trong ơn cứu rỗi của Cứu Chúa Giê-xu.

TTV. Lê Phương Thành

Các hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh trong nhà thờ.

MS Dương Quang Hòa cầu nguyện cho chương trình.

MS Phạm Hồng Liêm giảng dạy Lời Chúa