Hiệp nguyện tỉnh Sóc Trăng tháng 5/2019

1157

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo và Chấp sự tỉnh Sóc Trăng diễn ra sáng ngày 7/5/2019 tại Hội Thánh Tin Lành An Lạc Tây.

MSNC Liêu Thanh Bình chia sẻ lời Chúa qua đề tài “Trung Tín Phục Sự Chúa”, nhắc nhở mỗi tôi con Chúa khi phục sự Chúa phải kính sợ Chúa và thành tâm phục sự Ngài.

Mục sư Dương Phước Hòa – UV. BĐD nêu nan đề cầu thay và cảm tạ Chúa. Theo đó, các Hội Thánh trong tỉnh sinh hoạt ổn định, Chúa cho đủ tài chính đủ để đáp ứng công việc nhà Chúa tại từng Chi Hội. Trong tháng 6, các Hội Thánh sẽ dạy Thánh Kinh Hè cho các em thiếu nhi ấu trong và ngoài Hội Thánh.

Mục sư Dương Phước Hòa – UV. BĐD

Bên cạnh đó là những nan đề cầu thay cho công việc Chúa tại các Hội Thánh như sau:

– HT An Lạc Tây: Cơ sở nhà Chúa không đủ để đáp ứng nhu cầu thờ phượng Chúa cho con dân Ngài tại đây. Hội Thánh đang tích lũy tài chánh mua đất để dời nhà thờ ra lộ Nam Sông Hậu.

– HT Đại Ngãi: Cầu nguyện để Điểm Nhóm Cù Lao Dung được lớn mạnh để lên Chi Hội. Hội Thánh đã trả xong nợ xây dựng.

– HT Thới An Hội: Điểm Nhóm Ba Trinh tái lập để xin mở Điểm Nhóm. Tổ chức các chương trình nước sạch, nhà ở và nha học đường cho cộng đồng.

– HT Kế Sách: Chúa cho trả được một phần nợ khi xây dựng nhà Chúa. Xin Chúa tiếp tục tiếp trợ.

– HT Vĩnh Châu: Chúa dấy nhiều thêm nhân sự truyền giáo và thăm viếng chăm sóc.

– HT Châu Khánh: Điểm Nhóm Long Phú hoạt động ổn định. Chúa cho có thêm nhiều người được cứu.

– ĐN Ngã Năm: Xin Chúa cho đủ tài chính để di dời nhà Chúa ra Quốc lộ.

– ĐN Xuân Hòa: Xin Chúa thăm viếng để Điểm Nhóm từng bước tiến lên Chi Hội.

Các tổ cầu nguyện

Mục sư Hồ Nguyên Kha – Trưởng BĐD thông báo một số sự kiện của công việc Chúa trong tỉnh, đồng thời nhắc nhở về các kỳ huấn luyện, các khóa Thánh Kinh Căn Bản dài hạn, hoặc thường niên tổ chức vào tháng 7 tại HT Kế Sách. Bên cạnh đó là Hội Thi Tiếng Hát Chiên Thơ lần II vào tháng 6 tại Hội Thánh Vĩnh Châu.

Mục sư Hồ Nguyên Kha – Trưởng BĐD

Buổi hiệp nguyện kết thúc 11giờ 30 phút sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của Mục sư Hồ Nguyên Kha.

TTV. Trần Giám