Hiệp Nguyện Tại Tỉnh Phú Yên Tháng 8/2017

669

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 9/8/2017, tại nhà thờ Tin Lành Tuy An, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Phú Yên tổ chức hiệp nguyện thường lệ hằng tháng.

Hiện diện gồm có: Mục sư Phạm Sính – UV TLH, mục vụ tỉnh Phú Yên; các Mục sư, Truyền đạo và phu nhân, Trưởng Điểm Nhóm và Chấp sự trong tỉnh, có khoảng 70 người tham dự.

MSNC Lê Nguyễn Yên Đông – Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Tuy An – hướng dẫn chương trình. MSNC Trần Quốc Việt – Trưởng BĐD – cầu nguyện dâng chương trình hiệp nguyện lên Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

Mục sư Phạm Sính dùng Lời Chúa trong Sáng Thế Ký 41:25-44 để giảng dạy với đề tài “Phần Thưởng Dành Cho Người Trung Tín” với câu Kinh Thánh ghi nhớ trong Ma-thi-ơ 25:21 “Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi”. MSNC Nguyễn Sơn Hải cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Đại diện Hội Thánh của 9 khu vực huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã lần lượt tường trình và làm chứng lại những ơn phước Chúa và nêu những vấn đề khó khăn cần cầu thay. Cảm ơn Chúa, trong tháng 7 vừa qua, Hội Thánh Chúa trong tỉnh vẫn nhóm lại và sinh hoạt bình thường. Ban Đại Diện đã tổ chức kỷ niệm 60 năm Tin Lành đến Tuy An, Hội đồng Bồi linh, tổ chức các lớp học như: Thánh Kinh Căn Bản, Hướng nghiệp Cơ Đốc được thành công tốt đẹp; chương trình bồi linh thông công cho các thanh niên vùng cao và đồng bằng cũng diễn ra tốt đẹp. Chúa cho tháng qua có tất cả 73 linh hồn tiếp nhận Chúa; 1 gia đình 4 người ăn năn trở lại với Chúa; 32 tín hữu chịu Báp-tem. Nhiều Hội thánh đã tổ chức lớp Thánh Kinh hè cho các thiếu nhi và cho Hội Thánh; còn nhiều vấn đề khác cũng được đem ra thảo luận.

Ban hiệp nguyện cũng chia ra mỗi tổ hai người hiệp chung cầu nguyện cho các vấn đề như:

– Bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh vào ngày 6/9/2017 tại Cơ sở sinh hoạt Tin Lành Tuy Hòa.

– Việc làm đơn xin Chính quyền cho lên Chi Hội tự dưỡng của các Hội Thánh: Hòa An, Buôn Dô, Hai Riêng, Hòa Xuân, Phú Đông, Soi Nga và Xuân Bình.

– Điểm Nhóm Hòa Trị sớm được chính quyền công nhận.

– Các nhà nguyện của Hội Thánh Krông Pa, Suối Bạc bị xuống cấp cần sửa sang lại.

– Kế hoạch xây dựng nhà Cơ Đốc Giáo Dục và tư thất của Chi Hội Tuy An khoảng 700 triệu đồng.

– Điểm Nhóm Bình Kiến sớm mua được đất để xây dựng nhà nguyện.

– Xin Chúa tiếp trợ cho việc xây dựng nhà nguyện Nam Giang.

– Việc mua và sửa sang lại nhà nguyện Hội Thánh Phú Đông đến nay còn thiếu nợ 60 triệu đồng.

– Các vị TĐ Nay Y Dom, TĐ Ksor Y Thêm và TĐ Niê Y Min sớm được Chính quyền công nhận chức vụ.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày. Mục sư Lê Minh Kính – UV BĐD, quản nhiệm Chi Hội Tuy An – cầu nguyện chúc phước.

TTV. MSNC Lê Đức Thỏa
Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh buổi hiệp nguyện


MSNC Trần Quốc Việt cầu nguyện khai lễ


Mục sư Phạm Sính giảng Lời Chúa


MSNC Nguyễn Sơn Hải cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa


Mục sư Lê Minh Kính cầu nguyện chúc phước