Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Cần Thơ Tháng 12/2019

777

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự của các Hội Thánh trong khu vực thành phố Cần Thơ đã được Ban Đại diện (BĐD) tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Ô Môn vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/12/2019.

Mục sư Nhiệm chức Võ Anh Kiệt, Quản nhiệm Hội Thánh Đông Lợi giảng Lời Chúa với đề tài: “Dự Phần Trong Chương Trình Cứu Rỗi” trên nền tảng Kinh Thánh Ma-thi-ơ 1:18-25.

Mục sư Lê Hoàng Long – Ủy viên Mục vụ báo cáo công việc Chúa từ Tổng Liên Hội để tôi con Chúa các Hội Thánh nhờ ơn Chúa cầu nguyện và thực hiện. 

Dựa vào định hướng phát triển Hội Thánh và những vấn đề cầu nguyện từ 8 Hội Thánh trong thành phố Cần Thơ nêu lên, Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ – Trưởng BĐD tạ ơn Chúa, tổng kết và kêu gọi tôi con Chúa cầu nguyện

Ban Hiệp nguyện hiệp lòng cầu nguyện cho công việc Chúa tại thành phố Cần Thơ như sau:

+ Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ:

  • Thánh Kinh Căn Bản dài hạn năm 2020 sẽ được khai giảng tại Hội Thánh Phong Điền đầu năm 2020.
  • 16 chương trình bồi linh, huấn luyện cho tôi con Chúa thuộc các Hội Thánh, Hội Nhánh và Điểm Nhóm trong Tp. Cần Thơ năm 2020 đã đăng ký chính quyền địa phương.
  • Nhiều thân hữu tin Chúa qua 21 chương trình truyền giảng Giáng sinh của các Hội Thánh khu vực Tp. Cần Thơ trong mùa Giáng sinh năm nay.

+ Hội Thánh An Phú:  kết quả truyền giảng tháng 01-11/2019: có 63 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Con dân Chúa luôn trung tín dâng hiến vào nguồn quỹ xây dựng mới lại nhà thờ An Phú và thuận lợi việc lập hồ sơ xin phép xây dựng. Chương trình Lễ bổ nhiệm MsNc Hà Minh Quang Huy về làm Tân Quản nhiệm Hội Thánh sẽ diễn ra vào lúc 08 giờ 30 ngày 12/12/2019. Truyền giảng Giáng sinh lúc 19 giờ Chúa nhật 22/12/2019.

+ Hội Thánh Bình Thủy: kết quả truyền giảng tháng 01-11: có 72 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Điểm Nhóm Thới An Đông sớm có tài chánh trả số tiền còn thiếu sau khi mua đất cất nhà nguyện tại đây. Thuận lợi việc thành lập Điểm Nhóm mới tại xã Long Tuyền. Truyền giảng Giáng sinh lúc 19 giờ ngày 20/12/2019.

+ Hội Thánh Cái Răng: kết quả truyền giảng tháng 01-11: có 70 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Xin Chúa cho Ban Chứng đạo – Chăm sóc tại HT Cái Răng, 03 Hôi Nhánh: Bảy Ngàn, Rạch Gòi, Thạnh Xuân và 03 Điểm Nhóm: Hòa Mỹ, Tân Bình, Vĩnh Tường mang lại kết quả nhiều cho nhà Chúa càng hơn. Chương trình Truyền giảng Giáng sinh lúc 19 giờ ngày 21/12/2019.

+ Hội Thánh Cần Thơ: kết quả truyền giảng tháng 01-11: có 141 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Chương trình Truyền giảng Giáng sinh lúc 19 giờ ngày 15/12/2019.

+ Hội Thánh Giai Xuân: kết quả truyền giảng tháng 01-11: có 48 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Chương trình Truyền giảng Giáng sinh lúc 19 giờ ngày 24/12/2019.

+ Hội Thánh Đông Lợi: kết quả truyền giảng tháng 01-11: có 27 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Xin Chúa cho mọi thủ tục xin phép xây dựng nhà nguyện Điểm Nhóm Thạnh An thuộc huyện Vĩnh Thạnh được thuận lợi. Kế hoạch mở thêm Điểm Nhóm mới tại huyện Cờ Đỏ. Chương trình truyền giảng Giáng sinh lúc 18:30 ngày 24/12/2019.

+ Hội Thánh Ô Môn: kết quả truyền giảng tháng 01-11: có 45 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Chương trình truyền giảng Giáng sinh lúc 19 giờ ngày 23/12 và 25/12/2019.

+ Hội Thánh Phong Điền: kết quả truyền giảng tháng 01-11: có 80 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Chương trình truyền giảng Giáng sinh lúc 19 giờ ngày 21/12/2019.

Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự khu vực thành phố Cần Thơ kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Chương trình hiệp nguyện lần sau sẽ được tổ chức vào ngày 11/01/2020 tại Chi Hội Phong Điền.

TTV. Huỳnh Văn Thạch