Hiệp Nguyện Đầu Năm 2018 Tại Tỉnh Quảng Ngãi

1471

HTTLVN.ORG – Vào ngày 03/01/2018, chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo và nhân sự đã được Ban Đại diện tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Lệ Thủy, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện diện có Mục sư Võ Đình Đán – UV TLH, Mục vụ tỉnh Quảng Ngãi; Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi; Mục sư Trí sự, Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo và trưởng Điểm Nhóm. Số lượng tham dự khoảng 40 người.

Sau khi Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần cầu nguyện dâng chương trình hiệp nguyện lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. MsNc Tô Đình Việt – Quản nhiệm HT Lệ Thủy hướng dẫn chương trình có lời chào mừng Ban Hiệp nguyện.

Mục sư Võ Đình Đán đã nương trên Lời Chúa trong Giăng 21:1-17 chia sẻ với Ban Hiệp nguyện với đề tài “Đánh Lưới Người”. Quả thật lời của Ngài đã nhắc nhở và khích lệ tôi con Chúa thật nhiều qua công tác trọng đại này.

Thật cảm tạ ơn Chúa, một năm đã qua Hội Thánh trong tỉnh đã nỗ lực truyền giảng và dâng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời 937 người tiếp nhận ơn cứu rỗi.

Một số vấn đề nổi bật ghi nhận trong buổi hiệp nguyện:

– Nhân buổi hiệp nguyện cũng bầu cử Ban Điều hành Phụ nữ tỉnh kết quả như sau:
Trưởng ban: Bà Mục sư Lê Thành Hòa
Ủy viên: Bà Mục sư Võ Đình Quang và bà MsNc Nguyễn Ngọc Phước.

– Sớm hoàn tất thủ tục cấp đất làm văn phòng Ban Đại diện.

– Hội Thánh Lệ Thủy sớm hoàn tất thủ tục để công nhận Chi Hội và cấp đất làm nhà thờ.

– Hội Thánh An Cường đang làm hồ sơ xin cấp đất làm nhà thờ.

– Đa số các Hội Thánh trực thuộc Chi Hội Sơn Hạ chờ chính quyền cấp phép Điểm Nhóm.

– Công tác chuẩn bị trong tháng 01: Vào ngày 17-18/01/2018 huấn luyện, bồi linh Hôn nhân gia đình Cơ Đốc tại Chi Hội Xuân Quang.

Ban Hiệp nguyện chia ra làm nhiều tổ dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho những vấn đề của các Hội Thánh. Ban Hiệp nguyện được Hội thánh Lệ Thủy tiếp đãi thông công và ra về trong sự vui vẻ.

TTV. MsNc Nguyễn Khánh Toàn


Quang cảnh buổi hiệp nguyện


Mục sư Võ Đình Đán giảng Lời Chúa


Dâng lời cầu nguyện