Hdĭp Hdơr Knga Kơ Khua Yang – 22/02/2021

477

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 6:10-13

Êlan kliăng: “Răng bĕ huĭdah ih wơr ƀĭt Yêhôwa, pô atăt ih leh kbiă mơ̆ng čar Êjip mơ̆ng sang klei jing hlŭn” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 6:12)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Y-Môis lač kơ klei hdĭp ti lăn Aê Diê ƀuăn si ngă? Phung ƀuôn sang Israel dưi dưn klei jăk siam anăn mơ̆ng ya mta klei? Si knhuah hdĭp leh anăn ai mĭn diñu brei mâo hŏng Aê Diê? Ya mta mñă kơ drei mơ̆ng klei hriăm anei?

Y-Môis thâo krĭng Kanaan srăng jĭng sa krĭng mdrŏng sah hŏng kdrăp mnơ̆ng kjăp ktang, ƀiădah anei ăt jing anôk mâo lu klei mplư kơ mnuih anak čô Aê Diê brei thâo răng. Năng ai dưi lač, dua mta hlăm dŭm klei mplư prŏng prĭn mnuih ƀuôn sang Israel srăng tlă anăp sĭt nao hdĭp hlăm krĭng lăn Aê Diê ƀuăn jing: tal sa, klei hdĭp mdrŏng sah huĭdah srăng kơ diñu wơr bĭt hĕ Aê Diê, leh anăn tal dua, mơ̆ng klei wơr Aê Diê diñu srăng mguôp hŏng dŭm djuê ana kkuh kơ rup yang jŭm găn diñu, amâo djă pioh klei yuôm bhăn mơ̆ng djuê ana jing pioh hjăn kơ Aê Diê. Kyua anăn, mnuih ƀuôn sang Israel brei dưi mprăp dŭm klei thâo mbĭt hŏng klei hriăm mjuăt đru diñu srăng mŭt hlăm krĭng lăn anăn hŏng ai mĭn huĭ mpŭ kơ Khua Yang.

Hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei, Y-Môis yăl dliê kơ phung ƀuôn sang Aê Diê hmư̆ klei jăk mơak mnơ̆ng dhơ̆ng Khua Yang srăng brei kơ mnuih ƀuôn sang Israel hlăm krĭng lăn Aê Diê ƀuăn, anăn jing dŭm ƀuôn prŏng mdrŏng sah, dŭm boh sang bŏ hŏng ngăn drăp mdê mdê, kƀăng êa, đang boh kriăk ƀâo leh anăn đang boh Olive. Bruă lač kơ klei hdĭp mdrŏng sah ti anôk lăn Aê Diê ƀuăn kñăm čiăng mñă kơ grăp čô mnuih ƀuôn sang Israel êjai nao mă êa mơ̆ng kƀăng êa amâo dah hrui êmiêt boh mnga, brei dlăng kơ Khua Yang hŏng ai tiê hdơr knga kơ klei Aê Diê brei. Klei hdĭp mdrŏng sah anôk Aê Diê ƀuăn dưi đru mnuih ƀuôn sang Israel thâo buh klei myang hĭn leh anăn klei sĭt suôr truh êbâo thŭn mơ̆ng Khua Yang kơ djuê ana mnuih. Ƀiădah klei mdrŏng sah anăn ăt jing klei mplư mơh tơdah phung anak čô Aê Diê knŏng khăp ba yua mă tŭ dŭm klei jăk siam anăn ƀiădah wơr hĕ hlei pô mjing, wơr hĕ Khua Yang jing pô atăt gai diñu kbiă mơ̆ng sang hlŭn Êjip leh anăn brei kơ diñu klei hdĭp jăk siam ară anei.

Lŏ wĭt dlăng klei tui hluê Khua Yang mơ̆ng drei pô, drei ƀuh dŭm klei dleh dlan hlăm klei hdĭp hlăk klei đaŏ dưi đĭ ktang. Kyua hlăk anăn, drei êpa mhao ciăng dôk giăm Khua Yang hĭn, duah hră msir mgaih klei dleh dlan mơ̆ng klei knhâo knhăk leh anăn klei đru mơ̆ng Khua Yang. Ƀiădah sĭt mâo djăp klei jăk mơak, mdrŏng sah, drei mâo klei bi êdah amâo uêñ mjuăt pô hlăm klei bhiăn hdĭp mngăt, mâo thâo mpŭ kơ klei jăk jĭn Aê Diê brei leh kơ pô, dlăng djăp mta klei jăk siam hlăm klei hdĭp jing klei brei mâo leh anăn mĭndah drei năng dưi dưn klei jăk siam anăn. Anăn jing mta phŭn Klei Aê Diê Blŭ mñă bi hdơr kơ phung đaŏ kơ Ñu êlâo dih ăt lač mñă kơ phung drei brei thâo săng kơ pô, thâo kơ Khua Yang hlei Ñu jing hlăm klei hdĭp pô, čiăng kơ drei mâo ksak êbuh ti anăp mnơ̆ng dhơ̆ng mdrŏng sah hlăm klei hdĭp anei.

Si knhuah hdĭp leh anăn ai mĭn ih hŏng Khua Yang?

Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo wăt hlăm ya klei truh hlăm klei hdĭp anei brei kâo ăt hdĭp hlăm klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê leh anăn thâo kral Ih jing Khua Yang hlăm klei hdĭp kâo.

Klei hriăm dưi mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng

Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ di ih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com