Hãy Trừ Bỏ Khỏi Anh Em – 27/11/2018

1185

 

I Cô-rinh-tô 5:9-13

9 Trong thơ tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm, 10 đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời nầy, hay là kẻ tham lam, kẻ chắt bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. 11 Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. 12 Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? 13 Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em

Câu gốc: “Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. …Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em” (câu 11, 13b).

Câu hỏi suy ngẫm: “Kẻ gian ác” trong phân đoạn này chỉ về những đối tượng nào? Sứ đồ Phao-lô dạy phải có thái độ như thế nào đối với những đối tượng này? Bạn học được gì qua lời dạy này?

Tiếp theo sự sửa trị về tinh thần chia rẽ, là lời nhắc nhở của Sứ đồ Phao-lô về thái độ cần có đối với những đối tượng được nhắc đến là “kẻ gian ác”. “Kẻ gian ác” ở đây chỉ về những người gian dâm, tham lam, thờ hình tượng, chưởi rủa, say sưa, chắt bóp. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô không phải nhắc đến những kẻ gian dâm ở thế gian này (câu 10), nhưng là những đối tượng tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc trộm cắp (câu 11), nghĩa là những người đã tuyên xưng niềm tin của mình nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi là Cơ Đốc nhân, nhưng lại phạm tội dâm loạn, cụ thể tại Hội Thánh Cô-rinh-tô là những người đã lấy vợ kế của cha mình (câu 1)!

Những tín hữu tại Cô-rinh-tô dù biết rõ những đối tượng đang phạm những tội lỗi tày đình như thế, song lại chẳng tỏ ra buồn rầu, khóc than, mà lại bao che cho qua chuyện. Sứ đồ Phao-lô nói với họ rằng thái độ họ nên có là mạnh mẽ bày tỏ quan điểm của một người đang sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Thánh Kinh, qua việc chấm dứt liên hệ với họ, “không làm bạn”, “không nên ăn chung với người thể ấy”,“hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em” (câu 9, 11, 13).

Hội Thánh của Đức Chúa Trời là nơi dạy dỗ, duy trì, bảo vệ những chuẩn mực đạo đức theo Kinh Thánh. Song trong nhiều trường hợp chúng ta vẫn e ngại, sợ phiền hà cho chính bản thân nên chúng ta cầu an, làm ngơ cho qua chuyện. Chúng ta là những tội nhân được gọi ra khỏi thế gian băng hoại, đã nhận được địa vị mới thông qua huyết báu cứu chuộc của Đấng Christ, thì không lý do gì chúng ta lại tiếp tục dung dưỡng những tội lỗi vấn vương trong đời sống mới của chúng ta cũng như trong Hội Thánh. Song chúng ta phải bày tỏ quan điểm rõ ràng, dứt khoát như điều Sứ đồ Phao-lô đã truyền dạy: không chấp nhận, không dung dưỡng, không bao che, để tội lỗi không có nơi trú ẩn giữa vòng những người thánh của Đức Chúa Trời. Kỷ luật trong Hội thánh cũng không ngoài mục đích yêu thương, và mong ước rằng thông qua kỷ luật sẽ giúp người vi phạm có cơ hội ăn năn, phục hồi và được cứu rỗi thật sự.

Bạn cần làm gì để góp phần trong việc gìn giữ chuẩn mực đạo đức của Chúa?

Kính lạy Đức Chúa Trời Thánh Khiết! Xin tha thứ cho con vì nhiều khi con vẫn còn bao che, dung dưỡng, chấp nhận tội lỗi trong Hội Thánh mà không dám nói ra. Xin giúp con cẩn trọng gìn giữ sự thánh khiết của Hội Thánh mà Chúa đã mua bằng chính huyết báu của Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 13.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org