Hãy Nên Thánh – 13/8/2018

2929

 

Nê-hê-mi 12:27-30

27 Khi khánh thành các vách thành Giê-ru-sa-lem, thì người ta sai gọi các người Lê-vi ở khắp mọi nơi, đặng đem chúng về Giê-ru-sa-lem, để dự lễ khánh thành cách vui vẻ, có tiếng khen ngợi và ca hát theo chập chỏa, đàn cầm, và đàn sắt. 28 Các người ca hát đều hiệp lại từ đồng bằng xung quanh Giê-ru-sa-lem, các làng người Nê-tô-pha-tít; 29 lại từ Bết-Ghinh-ganh, từ đồng bằng Ghê-ba và Ách-ma-vết; vì những người ca hát đã xây cho mình các làng ở chung quanh thành Giê-ru-sa-lem. 30 Những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch, cũng dọn cho thánh sạch dân sự, các cửa và vách thành. 

Câu gốc: “Những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch, cũng dọn cho thánh sạch dân sự, các cửa và vách thành” (câu 30).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này ký thuật về sự chuẩn bị cho sự kiện gì? Những người tham gia gồm những ai? Để chuẩn bị cho sự kiện này, mọi người đã chuẩn bị điều quan trọng nào? Bạn học được gì từ sự chuẩn bị của dân Chúa?

Sau khi kết thúc những bảng danh sách dài, ông Nê-hê-mi ký thuật lại một sự kiện vô cùng long trọng. Ấy là lễ khánh thành và cung hiến tường thành Giê-ru-sa-lem. Nếu trong sách Nê-hê-mi chương 8 đến chương 10 nói về dân Chúa dâng mình cho Đức Chúa Trời, thì trong chương 12 này nói về sự dâng kết quả công việc dân Chúa đã làm lên cho Ngài. Trình tự này không phải là ngẫu nhiên nhưng là sự sắp xếp có chủ đích. Bởi có ích chi nếu vách tường thành và các cửa đã được dâng cho Chúa rồi mà dân Chúa lại chưa sẵn sàng dâng mình cho Ngài. Từ đó cho thấy, dù sự kiện lễ khánh thành và cung hiến tường thành Giê-ru-sa-lem là quan trọng, nhưng phẩm chất những con người tham dự vào lễ cung hiến ấy càng quan trọng hơn. Chính vì thế, sự chuẩn bị cho lễ cung hiến tường thành không chỉ chú vào những công trình xây dựng, nhưng toàn dân Y-sơ-ra-ên đã chuẩn bị sự thánh sạch cho chính mình để tham dự và để bước vào trong sự hiện diện thánh của Chúa. Việc dọn mình thánh sạch dành cho tất cả mọi người, từ những thầy tế lễ, cho đến những người dân thường, thậm chí là cả các cửa và vách thành (câu 30). Sự chuẩn bị kỹ càng này cho dân Chúa biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng tuyệt đối thánh khiết. Mọi sự bất khiết và ô uế đều không được chấp nhận trong lễ thờ phượng và cung hiến tường thành. Có thể nói, trọng tâm của lễ cung hiến tường thành Giê-ru-sa-lem là chính Chúa, và vì Ngài là Đấng thánh khiết nên những người tham dự vào lễ cung hiến cần phải dọn mình cho thánh sạch.

Thánh khiết là một trong những bản tính của Đức Chúa Trời. Vậy nên, hành trình theo Chúa của mỗi Cơ Đốc nhân là hành trình trở nên thánh. Phần lớn con cái Chúa đều được hướng dẫn và học biết về giáo lý nên thánh, thế nhưng nhận thức về thánh khiết không làm cho chúng ta trở nên thánh khiết. Chỉ có quyết định sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời mới làm cho chúng ta trở nên thánh. Nói cách cụ thể hơn, từng lời nói mình buông ra mỗi ngày, từng suy nghĩ lướt qua đầu mình mỗi giây, hay từng động cơ mình làm điều gì đó… đều phải lấy sự thánh khiết của Đức Chúa Trời làm tiêu chuẩn. Con dân Chúa cần nhớ rằng Đấng chúng ta tôn thờ là Đấng Thánh và Ngài đã phán với chúng ta “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:16).

Bạn có đang sống trong tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa mỗi ngày chưa?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì đôi khi con chỉ chú tâm vào bản tính yêu thương của Chúa mà lại lơ là với bản tính thánh khiết của Ngài. Xin giúp con sống trong tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa, để con được trở nên thánh như chính Ngài là thánh.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 17.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org