GIỮ GÌN SỰ HIỆP MỘT CỦA THÁNH LINH

903

 

Ngày vui dù có qua mau,
Môn đồ trở lại một ngày hiệp chung,
Gương xưa thể hiện lạ lùng,
Thánh Linh dẫn dắt tận trung một lòng

Phòng  cao điểm tựa chờ mong,
Môn đồ yêu Chúa, dốc lòng ngóng trông,
Tình yêu hiệp một, tận trung,
Chờ mong ân tứ, vững lòng chẳng nao.

Thánh Linh tràn ngập phòng cao,
Linh ân dào dạt, ngạt ngào hương thơm.
Đẹp lòng  Cha thánh càng hơn,
Khiến cho môn đệ keo sơn thâm tình.

Ra đi giữa buổi bình minh,
Yêu người, kính Chúa; buộc mình dấn thân.
Biết rằng  Cha vẫn ở gần,
Niềm tin vững chãi, bội phần nhớ ghi.

Ngày nay Cha nhắc điều gì?
Cho con dân Chúa khắc ghi trong lòng:
Yêu thương, hiệp một; trông mong,
Cha ban năng lực, sẵn lòng  ra đi.

Biết rằng dù có nghĩ suy:
Trần gian nặng trĩu, bước đi ngỡ ngàng,
Nhưng Cha thêm sức, ơn ban,
Quyết tâm, chung sức sẵn sàng ngại chi.

Yêu thương, hiệp một là khi:
Khó khăn không nản, việc chi cũng thành.
Linh năng, ân tứ  trọn lành,
Giúp nhau hầu việc, sáng danh Chúa Trời.

TIN LÀNH mở rộng  khắp nơi,
Vinh danh THIÊN CHÚA rạng ngời
…                          TÌNH YÊU!

 

Lê Mai