Vì Sao Tôi Thuộc Về Hội Thánh? – 10/6/2019

1603

 

I Cô-rinh-tô 12:13

 “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa” (câu13).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết mỗi chi thể được đem vào Thân Thể bằng cách nào? Vì sao ông đề cập đến những thành phần khác nhau trong Hội Thánh? Đức Thánh Linh đóng vai trò nào trong sự hiệp một của Hội Thánh? Câu Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta cái nhìn mới nào về Hội Thánh?

Trong chức vụ dọn đường cho Chúa Giê-xu, ông Giăng Báp-tít đã nói về phép Báp-têm của ông và của Chúa Giê-xu như sau: “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa” (Ma-thi-ơ 3:11). Điều đó có nghĩa là mỗi một người khi nhận được sự cứu rỗi sẽ được Chúa Giê-xu làm Báp-têm bằng Đức Thánh Linh, và tại đây, Sứ đồ Phao-lô nói rằng chính Báp-têm bằng Đức Thánh Linh đem một người được cứu rỗi vào trong Thân Thể của Đấng Christ. Đây là công việc của Chúa Giê-xu qua Đức Thánh Linh, con người hoàn toàn không dự phần vào công việc này.

Chúng ta, những người tin nhận Chúa Giê-xu, được đem vào mối thông công trong Thân Thể Đấng Christ qua việc nhận Báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Điều đó có nghĩa là chúng ta không tạo nên sự thông công trong Thân Thể Chúa, nhưng là chúng ta được đem vào và kinh nghiệm những phước hạnh của mối thông công đó. Hơn thế nữa, chúng ta không chỉ “chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh” mà còn “chịu uống chung một Thánh Linh nữa”, nghĩa là Chúa Giê-xu không chỉ làm Báp-têm cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh để đem chúng ta vào Hội Thánh, nhưng còn ban Đức Thánh Linh để ở với chúng ta và với Hội Thánh. Nói cách khác, Chúa Giê-xu không chỉ đem chúng ta vào Hội Thánh mà còn nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của chúng ta và của Hội Thánh qua sự hiện diện và công việc của Đức Thánh Linh.

Cho dù chúng ta là ai, là người Giu-đa biết Luật Pháp, hay người Gờ-réc là người ngoại bang không biết Luật Pháp, dù là người nô lệ hay người tự do, thì tất cả chúng ta đều được đem vào Hội Thánh và được nuôi dưỡng trong mối thông công của Hội Thánh bởi chính Chúa Giê-xu. Nghĩa là mỗi chúng ta đều như nhau trong Hội Thánh vì tất cả những gì chúng ta có được trong Hội Thánh đều là kết quả của sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Tất cả những nhận thức trên phải đem chúng ta đến với lòng biết ơn Chúa, với sự trân quý Hội Thánh của Chúa, với sự khiêm nhường trước Chúa và trước những anh chị em khác để tất cả chúng ta sống hiệp một với nhau.

Bạn có ý thức vì sao bạn được thuộc về Hội Thánh Chúa không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì đã đem con vào Hội Thánh của Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh là Đấng đang hiện diện trong con và ban sự sống Ngài cho con. Xin cho con biết yêu quý Hội Thánh và hết lòng gây dựng sự hiệp một trong Hội Thánh.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 40.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org