Giê-hô-gia-đa Được Tôn Quý – 11/3/2024

5972

 

 

II Sử Ký 24:15-16

“…Nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người…” (Giăng 12:26b).

Câu hỏi suy ngẫm: Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa qua đời lúc bao nhiêu tuổi? Được chôn cất ra sao? Điều đó cho thấy gì về ông? Bài học giúp bạn quyết định tinh thần hầu việc Chúa của bạn như thế nào?

Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa “tuổi rất cao,” qua đời lúc “được một trăm ba mươi tuổi”. Đây là dấu hiệu cho thấy ông được Đức Chúa Trời ban phước (Thi Thiên 91:16). Trong thời Cựu Ước, những người được Chúa ban phước thường sống rất thọ (Sáng Thế Ký 24:1; Gióp 42:12-16). Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa là người duy nhất được sách Sử Ký viết về sự chết và cách chôn cất dù ông không phải là vua. Tuy vậy, những thuật ngữ và cách trình bày được dùng để viết về ông cũng được dùng để viết về các vua (xem I Sử Ký 29:27-28), và ở đây thay vì cho biết số năm cai trị của vua thì lại cho biết số tuổi của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa. Điều này cho thấy ông rất được trước giả sách Sử Ký tôn trọng và cũng được Đức Chúa Trời đánh giá cao vì sách được viết bởi sự hà hơi của Ngài.

Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa được Chúa ban đầy vinh dự trong sự an táng như những vị vua trung tín với Chúa. Dù không phải là vua nhưng ông vẫn được chôn “trong thành Đa-vít chung với các vua” cho thấy ông rất được xem trọng trong mắt Chúa và mọi người. Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa được tôn trọng như vậy là vì “công lao” của ông “trong Y-sơ-ra-ên” khi giúp duy trì dòng dõi Vua Đa-vít, và vì ông đã hết lòng, hết sức tu bổ Đền thờ của Chúa, cùng làm mới lại sự thờ phượng thường xuyên tại Đền thờ trong mọi phương diện (II Sử Ký 24:14).

Phần thưởng cao quý Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa có được không đến từ con người nhưng do Chúa ban cho vì ông đã trung tín hầu việc Ngài. Ông sống thọ vì Chúa đã hứa cho những người vâng theo mạng lệnh của Ngài được sống lâu (Phục Truyền 6:2). Đức Chúa Trời cũng là Đấng đem lại vinh quang cho những ai trung tín hầu việc Ngài (Thi Thiên 3:3). Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ, “nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người” (Giăng 12:26). Thế gian này có thể coi thường những người hầu việc Chúa nhưng Chúa chắc chắn sẽ tôn quý những đầy tớ ngay lành và trung tín của Ngài.

Nếu chúng ta đang nếm trải những gian khổ, hy sinh v.v… khi đang hầu việc Chúa, ngay cả khi chúng ta chịu đựng những khó khăn này một cách âm thầm không ai biết đến, thì xin cứ vững lòng tiếp tục trung tín vì Chúa không bao giờ quên những gì con dân Chúa đã làm cho Ngài. Chúng ta sẽ được ở cùng Chúa Giê-xu mãi mãi (Giăng 12:26) và được phần thưởng của Ngài ở trên đất cũng như trên thiên đàng. Đến một ngày nào đó, giống như Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa, Chúa sẽ làm cho mọi người trên đất này nhìn thấy sự tôn quý mà Ngài ban cho chúng ta.

Khi kết thúc cuộc đời này, Chúa và những con dân Chúa xung quanh bạn sẽ nhận xét về bạn như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con cứ trung tín hầu việc Ngài cho đến cuối cùng dù hoàn cảnh có ra sao. Con xin dâng trọn cuộc đời con cho Chúa để Ngài sử dụng theo ý muốn của Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 17

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcY-Jêhôida Mâo Klei Mpŭ – 11/3/2024
Bài tiếp theoBình Dương: Bồi Linh Phụ Nữ “Khi Được Chúa Thử Rèn”