Ênoh Yuôm Ƀuôn Ala Mtao Adiê – 22/7/2023

2004

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 13:44-46

Êlan kliăng: “Leh anăn Yêsu lač kơ jih jang,“Tơdah sa čô čiăng tui hlue kâo, brei ñu hngah hĕ kơ ñu pô, klam kyâo bi kal ñu grăp hruê, leh anăn tui hlue kâo”(Y‑Luk 9:23)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Khua Yang Yêsu lač kơ ênoh yuôm Ƀuôn Ala Mtao Adiê mơ̆ng ya dua klei bi hmô? Ya klei yuôm bhăn brei ƀuh mơ̆ng dua klei bi hmô Khua Yang lač? Si trăn Klei Aê Diê Blŭ anei đru drei čŏng ksiêm dlăng pô?

Khua Yang Yêsu mă dua klei bi hmô čiăng lač kơ ênoh yuôm Ƀuôn Ala Mtao Adiê, tal sa jing sa čô mnuih čhĭ jih ngăn drăp čiăng blei hma mâo mnơ̆ng yuôm arăng mdăp hlăm anăn; leh anăn tal dua jing sa čô mnuih ăt čhĭ jih ngăn drăp čiăng blei asăr añŭ yuôm mrâo ƀuh anăn.

Hlăm dua klei bi hmô anei drei ƀuh klei yuôm bhăn snei, tal sa, ênoh yuôm Ƀuôn Ala Mtao Adiê jing prŏng snăk ƀiădah knŏng kơ hlei pô mđing kơh dưi thâo ƀuh, msĕ si pô mđing ai tiê leh anăn ƀuh mnơ̆ng yuôm arăng mdăp hlăm hma, amâodah msĕ si mnuih hiu mnia mđing mơh thâo ƀuh ênoh yuôm asăr añŭ yuôm. Tal dua, Ƀuôn Ala Mtao adiê brei jing dŏ mdê mdê, grăp čô brei thâo ênoh yuôm mơ̆ng Ƀuôn Ala Mtao Adiê, srăng bi mlih hŏng jih jang mnơ̆ng čiăng dưi dưn klei yuôm bhăn anăn. Tal tlâo, čiăng dưi dưn Ƀuôn Ala Mtao Adiê brei săn asei kluôm ênŭm, brei thâo kral Ƀuôn Ala Mtao Adiê jing yuôm hĭn kơ jih jang mnơ̆ng drei dôk mâo. Tal pă, Ƀuôn Ala Mtao Adiê ba klei jăk mơak kơ hlei pô dưi dưn Ƀuôn Ala Mtao Adiê, Khua Yang Yêsu iêô phung thâo kơ Ƀuôn Jăk jing phung mâo klei “jăk mơak” (Y‑Mathiơ 5:1-12). Knŏng Ƀuôn Ala Mtao Adiê dưi ba klei jăk mơak kơ anak mnuih. Tal êma, grăp čô mnuih srăng mâo klei thâo mdê hlăm klei ksiêm hriăm kơ ênoh yuôm Ƀuôn Ala Mtao Adiê. Hlăm dua klei bi hmô Khua Yang Yêsu yăl dliê, drei ƀuh hdră dua čô anei ƀuh klei yuôm bhăn mdê snăk ƀiădah klei msĕ si diñu bi mklă bi mlih jih jang mnơ̆ng pô mâo čiăng dưi dưn klei yuôm bhăn anăn. Ăt snăn mơh, hlăm Sang Aê Diê grăp čô mâo sơăi sa klei thâo bi tuôm hŏng Khua Yang leh anăn tui hlue Khua Yang mdê mdê, ƀiădah klei msĕ si tơdah tui hlue Khua Yang snăn mơak myơr jih kơ Ñu.

Tơdah hriăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei drei čŏng ksiêm dlăng pô čiăng thâo drei thâo săng sĭt, djŏ leh mơ̆ kơ ênoh yuôm Ƀuôn Ala Mtao Adiê? Năng ai drei lač pô đăo kơ Khua Yang ƀiădah ăt kăn thâo mơh klei đăo hlăm Khua Yang jing yuôm bhăn snăk. Drei đăo kơ Khua Yang ƀiădah amâo jhŏng bi mlih, drei ăt čiăng mâo Khua Yang êjai ăt mâo wăt klei lăn ala anei lač jing yuôm bhăn. Drei đăo kơ Khua Yang ƀiădah amâo ƀuh mơak ôh tơdah dôk hlăm Khua Yang, drei ăt mhao kơ knuih hdĭp phưi tha leh anăn soh jhat ti lăn ala. Brei drei hdơr Khua Yang čiăng brei klei hơêč hmưi kơ drei; kyua anăn, Ñu brei kơ drei lu klei găl čiăng thâo Ƀuôn Ala Mtao Adiê, leh anăn hlei pô thâo Khua Yang leh anăn đăo kơ Ñu, dưi lač jing phung mâo klei “jăk mơak”.

Drei klă sĭt thâo kơ ênoh yuôm Ƀuôn Ala Mtao Adiê leh mơ̆ amâodah ka?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu, akâo kơ Ih brei kâo hdơr knga kơ Ih kyua kâo thâo kơ ênoh yuôm prŏng prĭn Ƀuôn Ala Mtao Ih brei kơ kâo. Akâo kơ Ih đru kâo hơ̆k mơak hlăm Ih leh anăn myơr jih klei hdĭp kâo kơ Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yôhan 3:22-4:26

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQhov Muaj Nqis Ntawm Ntuj Ceebtsheej – 22/7/2023 
Bài tiếp theoGiá Trị Của Nước Thiên Đàng – 22/7/2023