Êgao Knông – 19/5/2023

1549

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 43:1-13

Êlan kliăng: “Ƀiădah Y-Jôhanan anak êkei Y-Karêa leh anăn jih jang phung khua kahan atăt jih jang phung Yuđa ăt dôk,… Diñu truh kơ čar Êjip, kyuadah diñu amâo gưt asăp Yêhôwa ôh. Diñu truh kơ ƀuôn Tahpanhes” (Y-Yêrêmi 43:5a,7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Y-Jôhanan ngă mdjŏ hŏng klei Khua pô hưn Y-Yêrêmi hưn? Ya klei Aê Diê yua Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi ngă čiăng hưn êlâo boh jhat mơ̆ng klei amâo gưt asăp kơ Aê Diê? Ya boh jhat drei srăng tŭ tơdah drei êgao knông kơ klei gưt asăp Aê Diê?

Tơdah leh ruê̆ Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi hưn jih klei Yêhôwa mtă amâo brei nao kơ čar Êjip ôh, Y-Jôhanan, Y-Asaria leh anăn “jih jang phung êkei ƀai” lač Khua pô hưn êlâo hmư̆ leh klei Y-Ƀaruk mtrŭt snăn blŭ klei luar kơ diñu, čiăng jao diñu hlăm kngan phung Kaldê (êlan 2-3). Kyuanăn, Y-Jôhanan ăt atăt phung ƀuôn sang găn knông lăn “truh kơ čar Êjip, kyuadah diñu amâo gưt asăp Yêhôwa ôh” (êlan 7). Diñu wơr hĕ Aê Diê bi mtlaih leh phung ƀuôn sang Ñu mơ̆ng klei jing hlŭn kơ čar Êjip, bi ară anei lĕ diñu čiăng lŏ kplăk wĭt jing hlŭn tinăn!

Ti ƀuôn Tahpanhes, Aê Diê mtă kơ Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi mă lu boh tâo prŏng hŏng klei êdah mdăp hlăm “mnơ̆ng bi đuôm boh tâo ti êlan anôk mŭt sang mtao Pharaôn” leh anăn hưn kơ jih jang phung Yuđa thâo Aê Diê srăng tiŏ nao “Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn dĭng buăl Kâo” bi blah hŏng čar Êjip “leh anăn ñu srăng mdơ̆ng jhưng mtao ñu ti dlông boh tâo mdăp anei, leh anăn ñu srăng lang čhiăm bi êyui ñu ti dlông boh tâo anei” (êlan 9-10) čiăng bi sĭt klei hưn êlâo Aê Diê hưn leh, wăt tơdah diñu đuĕ dăp hlăm čar Êjip dưn, ăt kăn srăng tlaih lei mơ̆ng kngan mtao čar Ƀaƀilôn, arăng srăng bi mdjiê diñu, mă diñu jing mnă. Klei anăn truh leh hlăm thŭn 568-567 êlâo kơ Krist. Brei drei mđing bi nik kơ klei Aê Diê pia kơ mtao čar tue Y-Nêƀuktnêtsar jing “dĭng buăl kâo” brei drei ƀuh “dĭng buăl Aê Diê” amâo djŏ anăn iêô pioh knŏng hjăn kơ phung pioh brei mdê kơ Aê Diê ôh ƀiădah čiăng pia kơ jih jang phung Aê Diê yua tui si klei Ñu kñăm čiăng, wăt tơdah pô anăn jing Y-Môis (Klei Yap 12:7) amâodah mtao čar tue.

Êlâo kơ mŭt hlăm čar Êjip, Y-Jôhanan leh anăn phung ƀuôn sang mdei jơ̆ng ti ƀuôn Kimham čiăng akâo kơ Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi êmuh si ngă klei Aê Diê čiăng. Ƀiădah tơdah klei Aê Diê čiăng amâo djŏ tui si klei diñu pô čiăng ôh snăn phung khua gĭt gai phung ƀuôn sang ăt ruah nao kơ čar Êjip mơh. Diñu êgao leh knông gưt asăp kơ Yêhôwa čiăng ngă tui si klei diñu pô čiăng, ksŭng êbat ti êlan bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê, jing êlan lŏ wĭt kơ klei jing hlŭn leh anăn ti knhal tuč jing klei djiê.

Msĕ si phung ƀuôn sang Aê Diê mơh, Khua Yang bi mtlaih leh drei mơ̆ng klei jing hlŭn kơ Satan ciăng mâo klei êngiê jing dĭng buăl kơ Aê Diê. Ƀiădah lĕ mâo lu blư̆ drei êgao knông čiăng “Êbat bĕ tui si êlan ai tiê ih čiăng, leh anăn tui si ală ih ƀuh” (Khua Pô Mtô 11:9). Tơdah drei amâo thâo kral ôh êlan Aê Diê jing jăk leh anăn čuăn ngă klei êgao knông čiăng đăm gưt asăp kơ Ñu ôh, sĭt nik drei srăng tŭ lu klei luč liê, klei ênguôt. Khua ƀĭng kna Y-Pôl lač: “Krist bi mtlaih drei leh, čiăng kơ drei mâo klei êngiê. Snăn dôk kjăp bĕ, đăm lŏ mjing ih pô hlŭn klei bhiăn ôh.” (Galati 5:1).

Ya klei diih čuăn ngă tơdah leh hriăm klei hriăm anei?

Wah lač: Ơ Aê Diê, kâo bi mni kơ Ih kyua hŏng klei khăp prŏng Ih khăp leh kơ phung ƀuôn sang Ih wăt kơ kâo pô. Đru kâo thâo kral kdriêl Ih bi kdriêl leh jŭm dar kâo čiăng kơ kâo amâo êgao, amâo wĭt kơ klei jing hlŭn ôh.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Mathiơ 24:1-35

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHla Dhau Tus Ciam – 19/5/2023
Bài tiếp theoVượt Qua Ranh Giới – 19/5/2023