Đừng Chỉ Mang Danh Dân Giu-đa – 18/12/2023

8500

 

 

Rô-ma 2:17-24          

“Vì bởi cớ các ngươi nên Danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa tự hào về điều gì? Sự mâu thuẫn giữa nhận thức và việc làm của họ là gì? Hậu quả ra sao? Có sự tương đồng nào giữa người Giu-đa ngày xưa và Cơ Đốc nhân ngày nay?

Người Giu-đa tự hào về truyền thống mình là tuyển dân của Chúa, được Chúa ban cho luật pháp. Họ khoe với những dân tộc khác về Đức Chúa Trời năng quyền của họ. Nhờ luật pháp họ hiểu biết ý muốn của Chúa và phân biệt điều phải trái. Thật đúng như thế và Chúa muốn tuyển dân làm người dẫn đường cho kẻ mù, là ánh sáng cho ai ở nơi tối tăm, làm thầy cho kẻ dại và làm người dạy kẻ ấu trĩ. Tuy nhiên, luật pháp Chúa ban không phải là một tấm bùa hộ mệnh hay để khoe khoang, nhưng để hướng dẫn họ thực hành một nếp sống biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh với những người Giu-đa hữu danh vô thực rằng, trước tiên phải dạy chính mình về luật pháp rồi sau đó hãy dạy người khác. Luật pháp Chúa ban cho họ đã trở thành vật chứng pháp lý tố cáo cách hành xử của họ trong thực tế. Ông đã thẳng thắn đưa ra bằng chứng về sự mâu thuẫn giữa những điều họ biết và thực hành, liệt kê một số tội danh họ đã phạm như tội trộm cắp, tà dâm, cướp lấy đồ vật người ta dùng thờ thần tượng. Họ ăn cắp những phần dâng vào Đền thờ, lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để làm lợi cho mình, ăn chặn những phần thuộc về người khác, thậm chí vào đền miếu của người ngoại bang cướp lấy những tượng chạm có giá trị để đem bán. Những người này “bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó” (II Ti-mô-thê 3:5). Sứ đồ Phao-lô kết luận rằng người biết luật pháp mà phạm luật là đang sỉ nhục Đức Chúa Trời. Vì những điều họ làm khiến cho Danh Chúa bị người ngoại xúc phạm (câu 23-24). Sống giả hình là phạm tội với Đức Chúa Trời.

Cơ Đốc nhân ngày nay được gọi là dân Giu-đa thuộc linh. Chúng ta có luật pháp là Kinh Thánh, được Đức Thánh Linh ngự trong lòng hướng dẫn và thêm sức để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Chúng ta được ví sánh là muối của đất, ánh sáng của thế gian, đại sứ của Nước Trời, có trách nhiệm làm nhân chứng của Chúa cho những người chưa tin. Mọi con dân Chúa cần phải sống đúng theo Lời Chúa dạy chứ không chỉ biết mà thôi! Mỗi chúng ta cần tự hỏi câu hỏi không thừa rằng: Tôi đã thật sự được cứu chưa? Tôi có sống vâng lời Chúa không? Hãy nghe Lời Chúa Giê-xu phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21).

Đời sống bạn đang thu hút người chưa tin đến với Chúa hay đang sỉ nhục Danh Chúa, làm hòn đá ngăn cản những người muốn đến với Ngài?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban Lời Ngài cho con. Xin giúp con kính sợ Ngài, vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt đẹp của Ngài để con làm sáng Danh Chúa và đưa dắt nhiều người chưa tin đến với Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 2:8-3:6

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐăm Knŏng Yap Jing Sa Čô Yuđa – 18/12/2023
Bài tiếp theoTP.HCM: 726 Thân Hữu Tin Nhận Chúa Trong 4 Chương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Giáng Sinh 2023