Đức Tin Của Ông A-bên – 13/12/2023

8174

 

 

Hê-bơ-rơ 11:4

“Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông Ca-in và A-bên là ai? Vì sao Đức Chúa Trời nhậm lễ vật của ông A-bên mà khước từ của ông Ca-in? Bạn học được gì qua đức tin của ông A-bên?

Câu chuyện về hai anh em Ca-in và A-bên được ký thuật trong Sáng Thế Ký 4:1-16. Đây là hai người con của ông bà A-đam Ê-va sinh ra sau khi ông bà phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Chắc hẳn cả hai anh em đều là niềm hy vọng của ông bà liên quan đến lời hứa của Chúa cho dòng dõi mình (Sáng Thế Ký 3:15). Ngay khi sinh Ca-in, bà Ê-va nhận biết đây là chương trình tốt đẹp của Chúa nên đã xưng nhận rằng, “Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sinh được một người” (Sáng Thế Ký 4:1b). Sự xuất hiện của Ca-in và A-bên cho thấy Chúa không hề bỏ mặc con người. Ngài vẫn luôn dõi theo, ở cùng và hành động trong quá trình đưa nhân loại bất tuân trở lại với Ngài. Dù con người sống ở ngoài vườn địa đàng, xa cách sự hiện diện thánh khiết của Chúa, nhưng Ngài chủ động bước vào trong mối liên hệ với họ, hướng dẫn họ trong việc dâng tế lễ để tương giao với Ngài.

Kinh Thánh không nêu lý do vì sao Đức Chúa Trời nhậm tế lễ của ông A-bên và khước từ của ông Ca-in, mà chỉ mô tả ngắn gọn rằng ông A-bên dâng chiên con làm sinh tế còn ông Ca-in dâng thổ sản (Sáng Thế Ký 4:3-5a). Không phải Chúa chê bai thổ sản, vì trong Lê-vi Ký cả hai đều là của tế lễ được chỉ định. Tế lễ của ông A-bên dâng lên có huyết, biểu hiệu cho sự chuộc tội. Hẳn ông ý thức được tội lỗi mình và xin Chúa tha thứ, có lẽ vì vậy mà trước giả thư Hê-bơ-rơ giải thích ông A-bên đã dâng tế lễ tốt hơn “bởi đức tin”. Việc thờ phượng trong Cựu Ước luôn gắn với một nơi chốn, thời điểm và cách thức được chỉ định. Ông A-bên đã thể hiện đức tin qua sự vâng theo hướng dẫn từ Chúa.

Ông A-bên dâng của lễ bằng đức tin đã được Chúa xưng là “công bình”. Ông đại diện cho những người thờ phượng Chúa bằng đức tin. Dù bị ông Ca-in giết hại, nhưng tấm gương đức tin của ông A-bên vẫn còn lên tiếng trải bao thế hệ. Đức tin của ông A-bên nhắc chúng ta nhớ rằng Chúa luôn yêu thương và muốn con người chạy đến thờ phượng Ngài. Nếu chúng ta thành tâm nhận biết tội và ăn năn, vâng theo lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ được Ngài chấp nhận. Ngược lại, nếu chúng ta chọn đến với Chúa theo ý riêng, nghĩ rằng tự mình có thể làm Chúa “thay đổi cái nhìn về tôi”, thì hậu quả là Chúa sẽ “chẳng đoái đến” như trường hợp của ông Ca-in.

Bạn đang thờ phượng Chúa theo ý Ngài hay theo ý riêng?

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã dùng tấm gương của ông A-bên để dạy con đến với Ngài bằng đức tin và đức tin ấy thể hiện qua việc vâng theo sự chỉ dẫn của Ngài. Nguyện những của lễ con dâng lên Chúa qua đời sống đức tin hằng ngày sẽ được Ngài vui nhận. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Giăng 2:18-3:24

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKlei Đăo Y‑Aƀel – 13/12/2023
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ MSTS CIL PAME HA NHIẾU