Đức Giê-hô-va Thật Đã Sai Ta – 20/7/2021

2342

 

Giê-rê-mi 26:7-15

“Về phần ta, này, ta ở trong tay các ngươi, hãy làm cho ta điều các ngươi cho là phải và đáng làm. …Vì Đức Giê-hô-va thật đã sai ta đến cùng các ngươi, khiến ta nói mọi lời này vào tai các ngươi” (câu 14-15b).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đã nói gì khi nghe mạng lệnh Đức Giê-hô-va từ Tiên tri Giê-rê-mi? Vì sao họ phản ứng như thế? Thái độ của Tiên tri Giê-rê-mi trước phản ứng này là gì? Niềm tin nào giúp bạn mạnh mẽ rao truyền mạng lệnh Chúa giao phó?

Đứng tại hành lang Nhà Đức Giê-hô-va, nơi mà dân Chúa từ các thành Giu-đa vào ra để thờ phượng Đức Chúa Trời, Tiên tri Giê-rê-mi đã mạnh mẽ nói vào tai mọi người rằng, hãy sửa lại đường lối và việc làm của mình, hãy vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va, nếu không thì “…nhà này nên như Si-lô, và sẽ khiến thành này nên sự rủa sả cho mọi nước trên đất…” (câu 6, 13). Các thầy tế lễ, các tiên tri, và cả dân chúng đều nghe những gì Tiên tri Giê-rê-mi rao truyền, và phản ứng của họ là vây bắt Tiên tri Giê-rê-mi với lời ngăm dọa “Ngươi chắc sẽ chết” (câu 7-8).

Những tiên tri giả rao rằng sẽ chẳng có tai họa nào đến với dân Chúa (Giê-rê-mi 23:16-17), còn lời tiên tri của ông Giê-rê-mi hoàn toàn ngược lại với họ, đồng thời ông còn nói tiên tri về sự hủy phá Đền thờ. Đây là sự ngăm dọa trực tiếp đến quyền lực cùng quyền lợi của các thầy tế lễ và các thầy thông giáo, cho nên họ càng tỏ ra giận dữ với Tiên tri Giê-rê-mi. Rõ ràng các thầy tế lễ, các tiên tri, và cả dân Chúa đều nghe lời cảnh báo của Đức Giê-hô-va qua Tiên tri Giê-rê-mi, nhưng không phải họ nghe để đáp ứng tích cực, ngược lại họ cho rằng nhà tiên tri này đang xúc phạm họ và dám nói ngược lại với điều họ đã từng nghe các tiên tri giả nói. Nhưng Tiên tri Giê-rê-mi một khi đã xác quyết rằng Đức Giê-hô-va thật đã sai ta” (câu 15) thì ông không ngại khó khăn hay lẩn trốn nguy hiểm, nhưng sẵn sàng đối mặt với mong ước dân Chúa nghe và sửa đổi. Ông mạnh mẽ nói với dân Chúa rằng họ có quyền làm những điều họ cho là phải và đáng làm, nhưng ông cảnh báo họ phải chịu trách nhiệm về huyết vô tội của đầy tớ Đức Chúa Trời phải đổ ra khi rao báo lời cảnh tỉnh cho họ.

Không phải lúc nào rao giảng Lời Chúa chúng ta cũng nhận được đáp ứng tích cực. Có thể không nghiêm trọng như những gì Tiên tri Giê-rê-mi phải đối diện, nhưng không ít lần chúng ta cũng bị gièm chê, chống đối, và có khi bị bách hại hoặc lâm vào vòng lao lý. Gương của Tiên tri Giê-rê-mi khích lệ chúng ta, khi đã xác định rõ ràng rằng chúng ta đang làm những điều Đức Giê-hô-va muốn chúng ta thực hiện, thì đó chính là nguồn sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh, kể cả sự chết để hoàn thành trọng trách Chúa giao.

Điều gì giúp bạn vượt trên nỗi sợ hãi để thực hiện điều Đức Giê-hô-va truyền bảo?

Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, xin giúp con nhận biết ý muốn của Ngài trong mọi hoàn cảnh mà Ngài cho phép con đối diện, để con mạnh mẽ thực hiện mạng lệnh và vững vàng vượt qua mọi thách thức hoàn thành sứ mạng Ngài giao phó.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 33:1-19

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcYêhôwa Sĭt Tiŏ Hriê Leh Kâo – 20/7/2021
Bài tiếp theoUB.TTN – Thư Ngỏ V/v Nhà Trọ Dành Cho Sinh Viên