Thứ Sáu 24/05/2024
Trang chủ Đồng Nai: Hội Đồng Chấp Sự Năm 2024 Mục sư Nguyễn Hữu Bình, TTK-TLH Diễn giả Hội đồng Chấp sự tỉnh Đồng Nai

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, TTK-TLH Diễn giả Hội đồng Chấp sự tỉnh Đồng Nai

Đại diên Hội Thánh Long Khắng tăng hoa Chúc mừng Hội đồng.
Mục sư Nguyễn Thế Hiển Mục vụ tỉnh Đồng Nai thông báo các vâns đề của Hội Thánh

BÀI VIẾT MỚI NHẤT