Thứ Tư 19/06/2024
Trang chủ Đồng Nai: Hội Đồng Bồi Linh Lần I Năm 2024 – “Phục Vụ Chúa” Ban hát các Hội Thánh Khu vực I (Tp Biên Hòa-h. Vĩnh Cữu) Tôn vinh Chúa

Ban hát các Hội Thánh Khu vực I (Tp Biên Hòa-h. Vĩnh Cữu) Tôn vinh Chúa

Ban hát các Hội Thánh Khu vực II (Huyện Long Thành-Nhơn Trạch) Tôn vinh Chúa
Ms Phạm Trọng Huy, Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm-Diễn giả Hội Đồng

BÀI VIẾT MỚI NHẤT