Chủ Nhật 01/10/2023
Trang chủ Đồng Nai: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khóa VII – Năm IV Ban hát khóa sinh trong ngày khai giảng khóa học

Ban hát khóa sinh trong ngày khai giảng khóa học

47 khóa sinh đáp ứng lời kêu gọi dâng cuộc đời mình cho Chúa, sẵn lòng góp phần hầu việc Chúa tại Hội Thánh địa phương
Ban hát khóa sinh trong ngày Lễ Bế giảng

BÀI VIẾT MỚI NHẤT